DONATION LIST 2014

DANH SÁCH CÁC MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ PHƯỚC THIỆN TLBT 2014

Chúng tôi chân thành tri ân quư mạnh thường quân đă đóng góp vào Quỹ Phước Thiện để giúp đỡ những trường hợp bất hạnh. Nếu phát hiện có sai sót nào trong danh sách dưới đây, xin quư vị vui ḷng thông báo để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.

Ghi chú: MO = Money Order; BC = Bank Check (Online Payment); PP = PayPal

Để tiết kiệm chi phí cho hội và giúp việc liên lạc được nhanh chóng, chúng tôi sẽ gởi cảm tạ bằng email tới quư vị có địa chỉ email. Nếu không nhận được cảm tạ, xin quư vị vui ḷng cho chúng tôi biết.

Quư vị không có địa chỉ email sẽ nhận được cảm tạ qua bưu điện.

Bắt đầu từ tháng 6-2014, chúng tôi sẽ để thêm link "Nhắn tin" ở hàng tên của quư vị để thông báo cảm tạ đă được gởi ra lúc nào.

2014

NAME

AMOUNT

NOTE

December

Bryan & Nicole Ressler, Sammamish, WA (Nhắn tin)

Phượng Hứa, San Diego, CA (Nhắn tin)

306

410

C742

MO

November

None

October

Peter Đỗ, Malden, MA (Nhắn tin)

200

C770

September

Phượng Hứa, San Diego, CA (Nhắn tin)

410

MO

August

Huỳnh Kim Oanh, West Allis, WI

Phượng Hứa, San Diego, CA (Nhắn tin)

Hoa Văn Nguyễn, Santee, CA

50

410

100

C2062

MO

C2449

July

None

June

Peter Đỗ, Malden, MA (Nhắn tin)

Bryan & Nicole Ressler, Sammamish, WA (Nhắn tin)

Liên Khưu, San Diego, CA

Muôn Dương, Santa Ana, CA (Nhắn tin)

Phượng Hứa, San Diego, CA (Nhắn tin)

Diane Quách, Chauvin, LA (Nhắn tin)

200

200

20

25

410

10

C758

C789

C1120

C3533

MO

C2118

May

Peter Đỗ, Malden, MA (Nhắn tin)

200

PP

April

Phượng Hứa, San Diego, CA

410

MO

March

Bửu Trần & Thủy Phạm, Costa Mesa, CA

100

C2559

February

Phượng Hứa, San Diego, CA

410

MO

January

Loan Nguyễn, Port Arthur, TX

Vũ Trang, San Diego, CA

50

50

C2248

MO