Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 


 Hân Hạnh Giới Thiệu
Những Tác Phẩm Vừa Phát Hành Của
Bác Sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ


 Tinh Menh Khue Chi
 Van Vat Dong Nhat The


 Kinh Dich Dai Toan


 Tinh Hoa Cac Dao Giao
 Huong Tinh Than


MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

10432 STERN AVE
WESTMINSTER, CA 92683, USA
(714) 531-6531

nhantu@yahoo.com

Chi phiếu xin đề: LE THI YEN.

Xin ghi rơ tên, địa chỉ, điện thoại, E-mail và số lượng cho mỗi cuốn sách đặt mua. Xin vui ḷng thêm cước phí Bưu Điện $2.00/cuốn trong Hoa Kỳ hoặc $6.00/cuốn ngoài Hoa Kỳ

MUA TRỌN BỘ 8 CUỐN:

1)-Tính Mệnh Khuê Chỉ,  (498 tr. 25$)

2)- Vạn vật nhất thể,  ( 248 tr. 14$)

3)- Hướng Tinh Thần, (217 tr. 12$)

4)-  5)- Tinh hoa các đạo giáo (2 tập). (299 tr. + 320 tr.30$ )

6)- Tham đồng khế  (316 tr.) 15$ 

7)- Trung Dung Tân Khảo ( 580  tr. ) giá 25$

8)- Phật học chỉ nam  (210 tr) 15$.

Cả 8 cuốn giá là 136$ + 10$ cước phí = 146$.

Thư từ xin viết cho tôi, theo địa chỉ trên.

Bưu phiếu xin đề cho: LE THI YEN.

Mong quí vị mua ủng hộ cho.


Tiểu sử tác giả

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh