Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Thuật xử thế người xưa

Ngô Nguyên Phi

Hà Bá Cưới Vợ

     Ngụy Văn Hầu sai Tây Môn Báo làm Thái Thú trấn nhậm Nghiệp Quận. Đến nơi, ông thấy cảnh tiêu điều xơ xác, dân chúng thưa thớt hốt hoảng. Tây Môn Báo hỏi thăm vài người, họ bảo:

      - Nghiệp Quận khổ v́ Hà Bá cưới vợ!

      Ông ngạc nhiên hỏi:

      - Hà Bá cưới vợ ư?

      - Hà Bá là thần sông Chương này. Thần rất thích vợ đẹp, mỗi năm bắt dân phải nộp một thiếu nữ nhan sắc, thần mới cho mưa thuận gió ḥa. Nếu không thần sẽ cho băo lụt, dâng nước cuốn trôi nhà cửa.

      Tây Môn Báo hỏi:

      - Ai bày ra việc ấy?

      - Bọn đồng cốt và Tam lăo (Tam lăo là ba ông lăo già làng có uy tín, thay mặt chính quyền địa phương giải quyết việc làng). Dân làng ở đây rất sợ Hà Bá làm lũ lụt. Bọn đồng cốt, tam lăo, hào trưởng bắt dân phải nạp mấy trăm quan tiền cúng Hà Bá cưới vợ. Mỗi năm chúng bắt đầu đi dạo, nhà nào có con gái th́ chúng nói: "Đáng làm vợ Hà Bá". Nhiều người sợ phải nạp tiền thật nhiều cho chúng, nhà không tiền th́ phải nạp con gái. Chúng chọn ngày tốt bắt kẻ xấu số kia đi tắm sạch sẽ, mặc đồ đẹp cho ngồi vào thuyền cỏ đẩy ra giữa sông. Thuyền cỏ ch́m, thiếu nữ ấy cũng biệt tích. Nhiều người không tiền đành trốn đi. Nghiệp Quận ngày càng thưa dân.

      Tây Môn Báo nói:

      - Hà Bá đă thiêng như vậy, th́ hôm nào tới ngày Hà Bá lấy vợ cho ta biết để hợp sức mà cầu.

      Đến ngày đó Tây Môn Báo mặc triều phục ra bờ sông, thấy hào trưởng, đồng cốt, tam lăo và dân chúng cả ngàn kéo đến xem. Bọn tam lăo đưa một bà đồng cốt đến, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, theo sau chừng hai chục đệ tử, trang phục cực kỳ diêm dúa.

      Tây Môn Báo bảo bà đồng:

      - Hà Bá là Phúc thần th́ phải t́m một thiếu nữ cho đẹp mới được, coi cô gái này không xứng. Phiền mụ xuống nói với Hà Bá rằng, vâng mệnh quan Thái thú đi t́m một thiếu nữ nhan sắc sẽ nạp sau!

      Tây Môn Báo sai lính ném bà đồng xuống sông, ông ngồi im chờ đợi. Hồi lâu không thấy ǵ, Tây Môn Báo nói:

      - Bà đồng này tuổi đă già không làm được việc, đi đă lâu mà không thấy trả lời. Các đệ tử giục bà ấy lên cho ta!

      Nói xong bắt hai đệ tử nắm tay nhau nhảy xuống sông. Rồi ông cũng ngồi im như trước. Một lúc, Tây Môn Báo lại nói:

      - Sao lại không thấy lên?

      Rồi sai hai đệ tử khác "đi giục", lại chê chậm, rồi lại bắt đi ...

      Tây Môn Báo nói với Tam lăo:

      - Họ là những người yếu đuối, ăn nói không rơ ràng. Phiền tam lăo xuống nói cho minh bạch.

      Tam lăo không chịu đi. Tây Môn Báo hét:

      - Đi mau, rồi về nói lại cho biết!

      Lính lôi tam lăo đẩy xuống sông. Mọi người khiếp sợ, Tây Môn Báo đứng chắp tay kính cẩn đợi chờ, hồi lâu nói:

      - Tam lăo cũng không xong việc. Phiền các hào trưởng vậy.

      Các hào trưởng cả sợ, vập đầu lạy đến chảy máu. Tây Môn Báo nói:

      - Nước sông cuồn cuộn, Hà Bá chỗ nào? Các ngươi hại không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội ở vùng này. Phải đền mạng cho họ!

      Các hào trưởng vừa lạy vừa nói:

      - Chúng tôi bị đồng cốt lừa dối.

      Tây Môn Báo nói:

      - Bà đồng chết rồi, từ nay kẻ nào nói Hà Bá cưới vợ ta sẽ trị tội. C̣n bọn hào trưởng lấy của dân bao nhiêu th́ phải trả lại cho đủ.

      Từ đó việc đồng cốt ở Nghiệp Quận mới dứt.

   
   Lời bàn:

     Đồng cốt là một trong những việc mê tín của thời thượng cổ, thậm chí cho đến hôm nay trên Việt Nam nhiều nơi vẫn lén lút sinh hoạt. Chuyện cảm ứng chưa chắc đă không có nhưng nó không sinh lợi cho nhân sinh. Qua truyện này ta thấy, đám đồng cốt là một lũ dă man, phi nhân cấu kết với đám cường hào để hại dân, hại nước. Chúng lợi dụng ḷng tín ngưỡng chất phác của dân đưa vào con đường mê tín.

      Tây Môn Báo đến Nghiệp Quận thấy cảnh vật tiêu điều buồn bă, dân t́nh không có sinh khí, những gương mặt héo hắt sầu thảm, hỏi ra mới biết nguyên nhân. Ông không vội vàng hấp tấp, hoặc ra lệnh bắt bớ, v́ làm như vậy không thể hốt được trọn ổ, và cũng có thể va chạm sự tín ngưỡng cố hữu của dân. Hồi đó họ đâu phân biệt được đâu là tín ngưỡng và mê tín. Ông phải chọn cách trừng trị bọn dă man mà không ai phản đối, không va chạm đến tín ngưỡng của dân, mà c̣n làm cho dân ư thức được rằng bọn đồng cốt là lũ lường gạt, buôn thần bán thánh, là đám giết người cướp của một cách công khai, tội c̣n nặng hơn những tên cường đạo.

      Tây Môn Báo tham dự buổi lễ "Hà Bá cưới vợ", với vẻ tranh nghiêm kính cẩn, vẫn mặc đồ đại lễ và có một vài tên cận vệ mang hoa quả theo, vờ như tin Hà Bá cưới vợ là chuyện có thật. Cứ để mụ đồng nhảy nhót với gương mặt kiêu ngạo, như bao nhiêu lần kiêu ngạo trước đây. Viên Thái thú nh́n gương mặt cô vợ Hà Bá rồi lắc đầu nói: "Coi cô gái này không xứng. Phiền bà đồng xuống nói với Hà Bá rằng, vâng lệnh quan thái thú đi t́m một thiếu nữ nhan sắc sẽ nạp sau!". V́ Hà Bá ở dưới nước nên bắt bà đồng bỏ xuống nước, rồi ngồi đợi, vờ như bà đồng lên phúc đáp thật. Các bà đồng con son phấn diêm dúa, gương mặt tự đắc khi năy với đôi mắt trắng nhợt, giờ có lẽ hơi xuống sắc, cũng lần lượt ra đi, mà không thấy Hà Bá đâu, cũng không thấy ai trở lại phúc đáp! Bây giờ dân chúng mới hiểu rằng, không có sự linh ứng nào ở đây cả. Rơ ràng bọn này là lũ lường gạt hại người.

      Tây Môn Báo đă làm cuộc hồi sinh cho Nghiệp Quận. Nếu giết những tên bất lương mà Nghiệp Quận vẫn c̣n "nước dâng cuốn nhà", th́ dân chúng phải nghĩ là Hà Bá nổi giận, bởi vậy ông phải làm cho ra lẽ. Sử nói: "Tây Môn Báo cho quân lính hợp với dân chúng đào 12 con rạch từ sông Chương ra sông Hoàng Hà (cách nhau khoảng 120 km), nhờ vậy mà Nghiệp Quận không c̣n lũ lụt nữa. Đến đời Vũ Đế đời Hán, các quan nói làm đường cho vua đi, ra lệnh lấp các con kênh đó, dân chúng nổi lên phản đối, với khẩu lệnh "Phép tắc của bậc tiên hiền để lại không được thay đổi". Nghiệp Quận từ đó trở thành khu trù mật, dân cư sầm uất, là một trung tâm kinh tế lớn của Ngụy, nên người ta gọi là Nghiệp Quận là Nghiệp Đô".

      Tây Môn Báo là ông quan sáng suốt và mẫu mực. Sử kư nói: "Tây Môn Báo cai trị Nghiệp Quận dân không dám dối".

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh