Thi văn độc giả:

 

VIỆT NAM, D̉NG SỬ MỚI

(
Kính gởi toàn dân Việt Nam, quốc nội và quốc ngoại. Xin riêng là lời chúc mừng về đồng bào Việt Nam vùng Westminster, CA .)

Đọc bản tin: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Được Hội Đồng của Hạt Westminster

Công nhận đó là lá cờ thành phố

Của Việt Nam, người tị nạn mong chờ

Hân hoan quá, ḷng vui như ngày hội

Đất nở hoa và gió nhạc reo mừng

Xin mau gởi bản tin về quốc nội

Để muôn người yêu nước được vui chung !!!

Để chế độ độc tài kia thấy rơ

Rằng bạo quyền, gian ác phải tiêu tan

Để tuổi trẻ nh́n đời rồi chính họ

Đứng dậy, xây đời, dựng lại Việt Nam !

Và hải ngoại, hỡi anh em, hỡi chị

Dẹp mọi tỵ hiềm mà đạt ước mơ

Dưới lá cờ vàng bền ḷng, vững chí

Tiếp nối công tŕnh từ Wesminster

Nh́n lá cờ vàng tươi màu nắng gội

Cảm ơn ngướ giữ lửa, Westminster

Đă đấu tranh và oai hùng thắng lợi

Cho Việt Nam, ḍng sử mới đang chờ...

 

Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

 

Trở lại trang chánh