Thi văn độc giả:

 

Trch C Những Vng Trời

 

THNG TƯ ĐEN

 

(Một nn hương knh dng Tổ Quốc VN. v tưởng niệm những người chết cho qu hương, v qu hương v v sự xm lăng tn khốc của CS trong Thng Tư Đen 1975)

 

Ngy Ba Mươi Thng Tư xưa

Lệnh hng: vết chm ai đưa qua hồn

Lng đau với Thng Tư buồn

Sng rơi cng suối lệ tun nghẹn ngo...

Ngy Ba Mươi Thng Tư no

Ai đem dn tộc x vo lầm than

Xc người ai bn rừng hoang

Biển xanh pha mu Việt Nam đỏ hồng!

Ai lm cch ni ngăn sng

Cha con chia biệt, vợ chồng ly tan?

Ai lm tan nt Việt Nam

Ha bnh sao lại v vn đớn đau ?

Thng Tư đen. Thng Tư sầu

Một trăm ci trứng đo su on th

Giết nhau bằng những mưu m

Giết nhau bằng sng Lin s, đạn Tu

Giết nhau khng nhận ra nhau

Giết nhau chẳng cht lng đau. Lạ lng!

Giết nhau, vỗ ngực: Anh Hng

Ngn trang uế sử trng trng mu tươi

Thng Tư đen. Thng Tư ơi!

Việt nam ai xt xa người Việt nam???

 

Ng Minh Hằng

 

Cng một tc giả Ng Minh Hằng

 

 

 

Trở lại trang chnh