THÁNG TƯ,

THẮP NÉN HƯƠNG L̉NG

(Nén hương ḷng, kính dâng linh hồn Anh Hùng

Liệt Sĩ và đồng bào Việt Nam đă oan thác

đau thương trước, trong và sau ngày 30 tháng

Tư đen 1975)

 

Tháng Tư ! Lại tháng Tư buồn !

Nhớ quê ḷng cháy, mắt tuôn lệ nồng

Giọt đau v́ núi, v́ sông

Giọt buồn ư kiếm t́nh cung lỡ làng ...

Giọt thương dũng khí trời Nam

V́ đâu ră ngũ, tan hàng, thảm không !!!

Giọt cho con Lạc, cháu Hồng

Tháng Tư, trăm vạn nhánh sông xa nguồn !

 

Tháng Tư, ôi, tháng Tư buồn !

Máu đào đỏ sóng trùng dương mấy tầng

Rừng xanh nhỏ lệ khóc thầm

Một ḷng mộ hẹp, mấy thân xác tù !

Đau này c̣n đến muôn thu

Nỗi oan chưa giải, hận thù chưa nguôi !!!

Đừng thêm lừa mị, hỡi người

Hợp ḥa dân tộc, đắp bồi quê hương !

Tháng Tư, nếu có t́nh thương

Sao dân chết bởi bạo cường, dă man ?!

 

Tháng Tư, xin thắp tuần nhang

Khóc hồn Anh Liệt giữa làn khói đau !!!

 

Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

Trở lại trang chánh