SAU BA MƯƠI NĂM ĐẢNG TRỊ

 

(Tin từ Unicef: 17 triệu trẻ em Việt nam hiện nay không có nước sạch để dùng. Mười triệu không biết TV, báo chí hay radio. Mười triệu trẻ em khác thiếu ăn, thiếu mặc theo mức độ quốc tế đề ra. Một triệu hai trẻ em nghèo đói cùng cực. Hai mươi ba ngàn trẻ lao động sớm và mười sáu ngàn trẻ lang thang đường phố. Báo Thời Luận ngày 15/12/2004)

 

Sau ba mươi năm "Giải Phóng"

Đảng đưa dân đến "Thiên Đường!"

Mười triệu trẻ em đói rách

Và mười triệu sống thê lương !

 

Đảng đưa về thời hoang sử

Xa rồi,  gạo trắng, nước trong

Lạ rồi,  Ti vi, sách vở

Tháng năm đen tối, mịt mùng !!

 

Trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc

So theo tiêu chuẩn con người

Bịnh tật, đói nghèo, thất học

Bên h́nh lănh tụ cười tươi !

 

Và bao ngàn em vất vả

Nhục nhằn, bán giọt mồ hôi

Bon chen miếng cơm, manh áo

Thơ ngây băo cuốn phăng rồi !!

 

Chợ đời, các em góp mặt

Đủ nghề, hầu hạ khách du

Ôi ba mươi năm đảng trị

Đời dân nhục thế này ư ???

 

Bao em lang thang đường phố

Bụi đời, phe đảng gườm nhau

Hành vi là cơn phẫn nộ

Vỡ tung từ những hận sầu !

 

Đọc tin, ḷng tôi đau đớn

Thương cho bao triệu đồng bào

Sau ba mươi năm cướp nước

Dân tôi khổ thế này sao ??!!

 

Trẻ em: tương lai ṇi giống

Mà sao em bị đọa đầy ???

Ai cướp của em nguồn sống

Xin người yêu nước ra tay .....


Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

Trở lại trang chánh