Trích Có Những Vùng Trời

 

SẼ PHẢI CÓ MỘT ĐỐNG ĐA

TRONG  LỊCH SỬ HOÀN CẦU

(kính tặng các đoàn thể, các tổ chức quốc gia và đồng bào VN trong cuộc biểu t́nh chống đảng CS tàn ác và Tổng Bí Thư CS. Lê Khả Phiêu tại Paris )

 

Xin cảm phục những tâm hồn bất khuất

Những tấm ḷng tha thiết với quê hương

Đây Paris, người người đang có mặt

Đang góp tay tranh đấu rất kiên cường !

 

Để đ̣i lại cho Việt Nam hạnh phúc

Cho Việt Nam điều căn bản : NHÂN QUYỀN

Nửa thế kỷ ai xây ḷ hỏa ngục

Ai xô người vào đáy vực oan khiên ???

 

Nửa thế kỷ đă kinh hoàng tăm tối

Con vật người trong cũi sắt đau thương

Nếu chưa chết th́ sống là hấp hối

Là mỏi ṃn trong tuyệt vọng, thê lương !

 

Một chế độ mà bạo tàn đảng trị

Giết nhân tài, đầu độc những mầm non

Những tội ác đứng hàng đầu thế kỷ

Th́ núi sông đầy ai oán căm hờn !

 

Oan trái đó thấm sâu vào mạch đất

Đă phi thường kết nụ, nở thành hoa...

Hoa nhân ái: ngọn đuốc thiêng bất khuất

Cháy trong ḷng dân tộc Việt Nam ta !

 

Hỡi ngọn đuốc toàn dân, v́ công chính

Hăy bùng lên cho ác độc thành tro

Ta, đến lúc không có quyền né tránh

Để nh́n xem loài quỷ dữ reo ḥ !

 

Hăy hành động, cho ḿnh, cho đất nước

Cho dân lành trong ngục tối đêm đen

Ḱa gương sáng tiền nhân ta thuở trước

Xây dựng đời trong gian khó bao phen !

 

Đây, đốm lửa vùng trời đông, bắc Mỹ

Xin góp vào cùng khối lửa trời Âu

Sẽ phải có một khải hoàn như ư

Một Đống Đa trong lịch sử hoàn cầu !

 

Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

Trở lại trang chánh