Website THIÊN LƯ BỬU T̉A

Trở lại trang chánh

 

Hoa Trắng

 

(Tháng Năm, kính dâng Mẹ. Thân tặng các bạn đồng tâm cảnh)

 

Áo người hoa đỏ người vui

Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con

Mẹ ơi ba chục năm hơn

Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa

Cơi trần từ mẹ ĺa xa

Đau thương, thân phận con là mồ côi

Đưa tay hái mộng, mộng trôi

Lỡ chân vấp ngă không người d́u nâng

Hoa không làm được mùa Xuân

Trăng không làm nổi một lần sáng trăng

Đă bao nhiêu độ tháng Năm

Nh́n người hoa đỏ con thầm lệ rơi

Đoạn trường ai vẽ mẹ ơi

Âm dương hai cảnh, hai nơi chia ĺa

Cơi tiên vội vă mẹ về

Đường trần con mẹ năo nề tiếc thương

Ḷng con, đây, một nén hương

Đốt lên, khói mỏng như sương, nhạt mờ...

Nh́n bông hoa trắng bơ vơ

Mẹ ơi lệ đẵm hai bờ mắt nâu...

 

Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh