Thi văn độc giả:

 

Trích thi phẩm CNVT

 

CUỘC CÁCH MẠNG THẦN KỲ

 

Mừng cho dân nước Nam Tư

Mới vừa phá cửa ngục tù thoát ra

Mười ba năm, Serbia

Milosevic thật là gian ngoan

Độc tài, chuyên chế, dă man

Để dân để nước lầm than khốn cùng

Đau thương, tăm tối, mịt mùng

Nên Quân Dân đă cùng chung một ḷng

Đứng lên giải cứu non sông

Đứng lên đ̣i lại vừng đông, mặt trời

Quân không dùng súng giết người

Dân không máu đổ lệ rơi. Thần kỳ!

Nhiệm màu thay, nếu một khi

Quân Dân đoàn kết mà đi chung đường

Việt Nam ta hỡi, quê hương

Dân ta thống khổ đau thương nhiều rồi

Nam Tư họ đổi thay đời

Đưa dân tộc họ thoát nơi đọa đầy

Ta sao chưa nắm  bàn tay...

Mà đưa tổ quốc đến ngày vinh quang ?!

 

Ngô Minh Hằng

 

Cùng một tác giả Ngô Minh Hằng

 

 

 

Trở lại trang chánh