Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

Dr. Rolf Homann
(1941-2003)

Lời Giới Thiệu

Dr. Rolf Homann là nhà nghiên cứu Tương Lai (Zukunftsforscher), giáo sư đại học, và cũng là một kư giả về du lịch (Reisejournalist), sinh ngày 4 tháng 01 năm 1941 tại Hannover, mất ngày 27 tháng 9 năm 2003. Thông thạo các ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Hán cổ đại, Nhật cổ đại; ông đă học qua các bộ môn Trung Quốc Học (Sinologie), Nhật Bản Học (Japanologie), Tôn giáo Đối chiếu (vergleichende Religionswissenschaft), và Vật lư tại các Đại học Marburg, Freiburg, và Tübingen. Ông đỗ Tiến sĩ về Trung Quốc Học (Dr. Phil. in Sinologie) năm 1969 tại Đại học Tübingen, với thứ hạng danh dự (magna cum laude). Từ 1969 đến 1979, ông phụ trách các hội thảo về Đông Á tại các Đại học Tübingen và Zürich. Ông dạy Hán ngữ tại Đại học Tübingen từ 1969-1973, và tại Đại học Zürich từ 1973 đến 1979. Từ 1980 đến 1988 ông quản lư các dự án nghiên cứu văn hoá và xă hội tại viện Gottlieb-Duttweiler Institut tại Rüschlikon. Năm 1985 ông làm Giáo sư thỉnh giảng về môn Nghiên cứu Tương lai (Zukunftsforschung) tại Stockton State College (New Jersey). Ngoài ra ông c̣n là cố vấn, chủ bút, kư giả của nhiều tạp chí về marketing và du lịch.

Chuyên khảo về Huỳnh Đ́nh Kinh của Tiến sĩ Homann xuất bản năm 1971, lúc ông 30 tuổi, đă góp mặt vào một số công tŕnh nghiên cứu hiếm hoi về Huỳnh Đ́nh Kinh của các học giả Tây phương. Dịch giả đă hân hạnh liên lạc với Tiến sĩ Homann qua Email, xin phép ông để phiên dịch chuyên khảo của ông về Huỳnh Đ́nh Kinh từ Đức ngữ sang Việt ngữ, và xuất bản thành sách với nhan đề Lược Khảo Huỳnh Đ́nh Kinh. Ông đă rộng lượng chấp thuận qua Email đề ngày 20-6-2001.

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh