Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chữ và nghĩa:

Di Lạc hay Di Lặc?

Lê Anh Dũng

Kinh sách, thánh ngôn, thánh giáo Cao Đài tiếp nhận qua cơ bút, chép lại do điển kư. Bộ phận thông công thường là người miền Nam, vấn đề chánh tả tiếng Việt thường có hạn chế. Đó là nguyên do khiến nhiều bản kinh sách, thánh giáo, thánh ngôn được phổ biến xưa nay vẫn c̣n để lại rất nhiều lỗi, dù đă có bộ phận chức năng kiểm duyệt và có Ṭa thánh đóng dấu.

Hiểu nguyên do này th́ sẽ không ngạc nhiên khi thấy kinh sách Cao Đài hay viết Di Lạc thay v́ Di Lặc; và một quyển kinh nhỏ rất phổ biến, rất thông dụng trong những kỳ cúng củu hiện có nhan đề là Di Lạc chơn kinh thay v́ Di Lặc chơn kinh.

Theo tiếng Sanskrit, Phật Di Lặc tức là Maitreya. Kinh sách nhà Phật (phần Hán tạng) hơn hai ngàn năm trăm năm nay vẫn viết tên của Ngài Di Lặc là 彌勒 , và Ngài rất quen thuộc với dân gian qua h́nh ảnh một vị có tướng mạo tṛn trĩnh, miệng cười vui vẻ, thoải mái. Có lẽ do nụ cười rạng rỡ của Ngài đă khiến người ta liên tưởng tới chữ lạc là vui chăng?

Tôn trọng truyền thống Phật giáo Nhị kỳ Phổ độ về mặt học thuật, tôi nghĩ rằng người đạo Cao Đài chúng ta nên sửa lại thói quen “nói trại” này, hăy nói và viết chính xác là Di lặc, v́ lặc và lạc hoàn toàn khác nhau.

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh