Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

THƯỢNG ĐẾ C MU G HỞ MẸ?

I. Những đứa con:

Thượng đế c mu g hở mẹ

Phải chăng Ngi da cũng trắng như con

Tc Ngi sng như con vng ng ả

Ở trời u, một em b hỏi dồn

Thượng đế c mu g hở mẹ

Phải chăng Ngi da đen thẫm như con

Tc Ngi xoắn như con từng lọn nhỏ

Gc trời Phi, một em b hỏi dồn

Thượng đế c mu g hở mẹ

Phải chăng Ngi da cũng đỏ như con

Ngi đội mo bằng lng chim rực rỡ

Bộ lạc kia, một em b hỏi dồn

II. Cc b mẹ:

Con nhn xem trn bao la mun trượng

Rất huy hong, rất biến ảo sắc mu

Ring Thượng đế mới tỏa mu đẹp nhất

Mu của Ngi, l mu của thương nhau

Sẽ đến ngy con rời xa tri đất

Hồn con bay tm lối trở lại Ngi

Con sẽ thấy giữa hư khng bt ngt

Đang chờ con, Thượng đế mở vng tay

Con sẽ thấy chốn Thin đường tn knh

Khng c mu, khng c sắc phn ly

Ai đến đ cũng tương đồng nhất thể

Tn m chi? Da với tc m chi?

Trước Thượng đế, con khng cn căn cước

Nhận diện con, Ngi sẽ di tm mu

Mu đẹp nhất m hồn con tỏa sng

Mu di truyền, l mu của thương nhau

(Mượn bi thơ The Beautiful Color of Love của Arnold Watts)

L ANH DŨNG

(Ph Nhuận, 29-4-2003)

Cng một tc giả L Anh Dũng

Đi dng sơ lược về tc giả L Anh Dũng

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh