Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

   

Rabindranath TAGORE (1861-1941)

giải Nobel văn chương 1913. 

GIVE ME STRENGTH

This is my prayer to Thee, my Lord – strike,

strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.

Give me the strength to make my love fruitful in service.

Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might.

Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.

And give me the strength to surrender my strength to Thy will with love.

(from GITANJALI, or “Song of Offerings”,

translated by R. TAGORE from the original Bengali)

 

LỜI NGUYỆN CẦU

Lạy Thượng đế đây lời khẩn nguyện

Xin đập tan đê tiện trong con

Khi vui chẳng muốn vui hơn

Khi buồn đủ sức để buồn trôi qua

T́nh thương yêu trải ra dâng hiến

Phụng sự đời xin vẹn nên công

Đường trần kẻ khó đoái trông

Trước quyền cường bạo ḷng không sờn ḷng

Xin cho con tâm trong trí đại

Vượt lên trên thấp thỏi thường t́nh

Vững vàng một dạ đinh ninh

Thuận tùng Thiên ư với t́nh Chí tôn.

LÊ ANH DŨNG dịch

 

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

 

   

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh