Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GEOFFREY HODSON HẦU ĐÀN CAO ĐÀI

LÊ ANH DŨNG

 

Geoffrey Hodson (1886-1983) chào đời và được giáo dục ở Anh, nhưng sau này sống nhiều ở Úc và New Zealand (Auckland). Trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, là sĩ quan quân đội Anh ở mặt trận phía Tây, ông chứng kiến lắm nỗi thống khổ của con người, nên đă dành hết thời gian c̣n lại của đời ḿnh để tu học nhằm vén bức màn vô minh vốn là nguyên nhân gây nên chiến tranh và đau khổ. Ông học rộng, tiếp thu cả giáo lư Đông và Tây, thực hành huyền môn của khoa minh triết cổ xưa và mở được thần nhăn (clairvoyance).

Suốt bảy mươi năm làm hội viên Hội Thông thiên học, ông Hodson là một tác giả lớn với bốn mươi quyển sách về Thông thiên học, cùng nhiều đầu sách khác liên quan tới các chủ đề như tham thiền, đời sống tâm linh, sức khoẻ và bệnh tật, v.v… qua đó ông hé lộ nhiều bí ẩn huyền vi mà ông lănh hội được nhờ đă mở thần nhăn. Do những cống hiến to tát vào việc trứ tác truyền bá Thông thiên học, năm 1954 ông được tặng thưởng huy chương (the Subba Row Medal).

Ở lănh vực đào tạo, ông Hodson c̣n có đạo nghiệp to tát. Giữa thập niên 1950, ông là Giám đốc Nghiên cứu (Director of Studies) của trường Minh triết (the School of the Wisdom) tại Trụ sở Quốc tế của Hội Thông thiên học ở Adyar (Ấn Độ) trong bốn niên khóa. Ông lại là giảng sư thỉnh giảng (guest lecturer) của trường Thông thiên học Krotona tại Ojai, bang California (Mỹ). Hiện nay có nhiều địa chỉ để t́m hiểu về con người, tác phẩm, đạo nghiệp, tư tưởng của ông trên Internet. 

Là giảng sư Thông thiên học, ông Hodson có dịp đặt chân đến nhiều nước, kể cả Việt Nam, v́ lẽ nhiều thành phố lớn ở hai miền Trung, Nam Bộ trước 1975 đều có chi bộ Thông thiên học, chẳng hạn chi bộ Kiêm Ái ở Sài G̣n, với một nhân vật khả kính là ông Nguyễn Văn Minh (sau này làm Văn hóa Vụ trưởng tại Cơ quan Phổ thông Giáo lư Cao Đài giáo Việt Nam, quy thiên, đắc quả Thiện Minh Chơn thánh). 

 

Geoffrey Hodson (1955): Giám đốc Nghiên cứu của trường Minh triết tại Trụ sở Quốc tế của Hội Thông thiên học ở Adyar (Ấn Độ)

°

Giữa năm Đinh Tỵ (1977) tôi vào Cơ quan Phổ thông Giáo lư Cao Đài giáo Việt Nam. Bấy giờ Thanh niên Vụ trưởng cũng là Nội chánh Vụ trưởng Thiên Vương Tinh kiêm nhiệm. Thanh niên vụ sinh hoạt đều đặn từ 3 đến 5 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Khoảng năm 1983, tôi phụ trách giúp thanh thiếu niên Cơ quan làm quen giáo lư qua văn bản Anh ngữ vào một số buổi sáng Chủ nhật, nên tạm mượn pḥng họp Thanh niên vụ. Pḥng này kề sát bên Văn pḥng Hiệp thiên đài, bấy giờ do Phụ tá Bảo pháp Chơn quân Chơn Tâm (Nguyễn Triệu Kha) đảm trách.

Một sáng Chủ nhật, đạo trưởng Chơn Tâm trao cho tôi năm trang in ronéo trên giấy duplicateur 21x27cm vàng úa, cũ kỹ, vui vẻ nói rằng để tôi có thêm tài liệu dùng trong chương tŕnh sinh hoạt giáo lư Anh ngữ. Tôi biết Geoffrey Hodson từng hầu đàn cơ Cao Đài tại Sài G̣n do nhân duyên này.

Đấy là một bản thánh giáo tại Huờn cung đàn, Tư thời, 15-8 Kỷ Hợi (thứ Năm, 17-9-1959). Bộ phận thông công Hiệp thiên đài thuộc Văn pḥng Trung ương Cao Đài Thống nhứt, gồm có: Hải Thần (Pháp đàn); Huệ Đức (Chứng đàn); Huệ Thanh (đồng tử); Về ban điển kư có Thái Quới, Bạch Mai, Hoa Thọ (chép phần tiếng Việt) và Thiên Vương Tinh (chép phần tiếng Anh). [1]

Qua bản thánh giáo, tôi biết được rằng hôm ấy, trong số những người hầu đàn có hai vị khách đặc biệt là ông Geoffrey Hodson và bà Sandra Chase cùng một số hội viên Hội Thông thiên học. Nhân chuyến đi thăm Hội Thông thiên học Việt Nam, ông Hodson và bà Chase đă xin hầu đàn để t́m hiểu cơ bút Cao Đài. Qua các trang web Thông thiên học, tôi t́m được thông tin về ông Hodson, nhưng chưa biết ǵ về bà Chase.

Đàn hôm ấy đức Giáo tông Vô vi Đại đạo Lư Thái Bạch giáng cơ. Sau khi dạy một số việc đạo bằng tiếng Việt, trong lẽ tùy duyên hóa độ, trước lúc thăng, đức Lư đă từ bi để lời dạy riêng hai người khách nước ngoài bằng tiếng Anh. Bởi thế, đức Giáo tông ban ơn cho ông Thiên Vương Tinh (Đinh Văn Đệ) cũng đang hầu đàn hôm ấy được làm điển kư.

Trích lời dạy của Đức Lư:

“... Nhưng giờ đây Lăo muốn cho chư hiền nội bộ cũng như tân khách [tức ông G. Hodson và bà S. Chase] được thỏa măn một phần tế vi; c̣n cơ huyền bí là điều rất khó, muốn thấu đạt phải lắm công phu và nhiều khổ hạnh, chư hiền khá hiểu. Vậy, Thiên Vương, hiền đệ lănh nhiệm vụ điển kư để Lăo dạy đôi lời gọi là kỷ niệm buổi hôm nay.

“Dear Geoffrey Hodson and Sandra Chase. What accident! What happiness! It isn't this time, but several times I have come to you in some cases in which you should use your intuition to know that.

“Certainly, the connections between you and I, and also between you and Christ are always mixed up in each other. If you know that your duty in this world is to help all creatures with your heart by the way to propagate religious dogmas of God, that is you establish a bridge on which you should come back to God.

“I always live in your heart. Many times, you were astonished to know that. As soon as I come out, you have a good thought to help mankind. There is nothing which could last for ever on the earth, except religious dogmas and love. You help everybody, that is you help yourselves. You love everyone, that is you love yourselves and love God. God loves all and saves all. When mankind love one another, there is no more war and they live a peaceful life.

“The meeting of today is a precious memory and an occasion for you to know some good friends of the same way. That is enough. I hope to meet you next time. Good-bye.”

Bản thánh giáo in ronéo năm xưa chỉ chép phần tiếng Anh, tôi dịch như sau:

Geoffrey Hodson và Sandra Chase nhị hiền. Bất ngờ thay! Diễm phúc thay! Đây không phải là lần đầu tiên, mà đă nhiều lần Lăo đến với nhị hiền trong vài trường hợp và nhị hiền nên lấy trực giác để biết điều ấy.

Quả thực, những mối liên lạc giữa Lăo với nhị hiền, cũng như giữa nhị hiền với Christ luôn luôn ḥa quyện lẫn nhau. Nếu nhị hiền biết rằng nhiệm vụ của nhị hiền trên đời này là hết ḷng trợ giúp tất cả chúng sanh bằng cách phổ thông phổ truyền lẽ đạo Trời, th́ đó là nhị hiền bắc một nhịp cầu đưa nhị hiền trở lại với Thượng đế.

Lăo luôn luôn sống trong tâm nhị hiền. Nhiều phen, nhị hiền đă ngỡ ngàng khi biết ra điều đó. Rồi liền ngay khi Lăo xuất ra, nhị hiền có được một tư tưởng lành để trợ giúp loài người. Chẳng có ǵ trường tồn miên viễn trên đời này, ngoại trừ đạo lư và t́nh thương. Nhị hiền giúp mọi người, đó là nhị hiền giúp bản thân ḿnh. Nhị hiền yêu mọi người, đó là nhị hiền yêu ḿnh và yêu Thượng đế. Trời yêu tất cả và cứu độ tất cả. Khi con người thương yêu nhau, chiến tranh không c̣n nữa và họ sẽ sống thái b́nh.

Cuộc gặp gỡ hôm nay là một ghi nhớ quư báu và là một cơ hội để nhị hiền biết được một số bạn lành cùng chung đường lối. Thôi đă đủ. Lăo mong gặp nhị hiền lần sau. Chào nhị hiền.

°

        Trong lịch sử khai đạo Cao Đài, Thầy từng dạy “Cao Đài ứng hóa theo ḷng chúng sanh…”. Thực vậy, để cảm hóa những nguyên căn chưa tin cơ bút, lại hay ỷ ḿnh thông Nho thạo Hán, đă lắm lúc Ơn Trên dùng chữ Nho dạy đạo mặc dù đồng tử hoàn toàn không biết chữ Hán. Cũng chẳng hiếm khi (như Thánh ngôn hiệp tuyển c̣n chép lại) Ơn Trên dạy đạo bằng tiếng Pháp, v́ có người Pháp đến thử cơ bút… Trường hợp dạy đạo bằng tiếng Anh như thánh giáo ngày 17-9-1959 trên đây bởi thế cũng là lẽ tự nhiên, tùy duyên hóa độ mà non tám mươi năm qua, tín đồ Cao Đài đă quá quen thuộc.

        Chép lại câu chuyện Geoffrey Hodson hầu đàn tôi không nhằm mục đích hướng đến bất kỳ một t́nh tiết nào ly kỳ, huyền bí. Chép và dịch lại lời dạy giản dị mà cao siêu của đức Lư Giáo tông, thực ra là để chia sẻ một trải nghiệm phổ biến của người đạo Cao Đài.

        Do hoàn cảnh lịch sử đương đại, trong một thời gian lâu dài đạo Cao Đài không có cơ bút. Nhiều nhà nghiên cứu đạo Cao Đài hiện nay v́ thế không khỏi thắc mắc, khao khát muốn biết hầu đàn ra sao, cái không khí tâm linh của đàn cơ khi Ơn Trên giáng điển, chuyển cơ ra sao, v.v…

        Một nhà khoa học tên tuổi có chức vị cao trọng trong Viện Nghiên cứu Tôn giáo ở Hà Nội, hay một chị bạn khả ái tôi quen (một nhà khoa học chuyên về tâm lư dân tộc và rất quan tâm t́m hiểu tôn giáo Cao Đài), những khi đàm đạo với tôi về Cao Đài từng đôi lần nghiêm túc hỏi tôi rằng “Anh Dũng có nghĩ là Cao Đài sẽ không bao giờ có lại cơ bút như xưa chăng?”

        Không ngần ngại tôi trả lời ngay: Cao Đài mà không có Hiệp thiên đài th́ chưa phải là Cao Đài trọn vẹn. Tôi lại dẫn ra hai câu được nghe một chức sắc khả kính của một thánh tịnh Tiên thiên ở quận Hai ngâm nga:

C̣n trời, c̣n nước, c̣n non,

C̣n sông, c̣n biển, Thầy c̣n giáng cơ.

        Tôi nói thêm: Những khi ḷng con người thuần khiết, chí cả hướng thiện đến mức quên bản ngă của ḿnh, th́ bỗng dưng người ấy sẽ có khoảnh khắc xuất thần, một trạng thái “ecstasy”. Chính trong sát na chớp nhoáng nọ, người ấy có thể lóe sáng một ư tưởng giá trị để hướng dẫn họ làm một việc thiện hảo cho đời, một công quả lợi lạc cho đạo…

        Tôi hiểu, đó một biểu hiện của cách Ơn Trên “giáng cơ” dẫn dắt con người trên đường hành thiện để lập công bồi đức trong trường tiến hóa tại trần gian. Khi con người thanh tẩy được bản ngă vị kỷ, thực sự là tâm b́nh hạnh trực, chính con người sẽ là một Hiệp thiên đài để tiếp nhận luồng điển lành ấy. Đàn cơ như vậy có khi chính là nội tâm thuần chân vô ngă mà con người xây đắp được bằng tu luyện, trong đó tiên quyết phải có công phu tham thiền tịnh định.

        Trao đổi với hai nhà khoa học nói trên những suy niệm như thế, tôi tin vào trải nghiệm bản thân, cũng như tin vào kinh nghiệm tu học của các đạo hữu khác mà tôi từng được họ chia sẻ. Và hơn thế nữa, tôi c̣n tin vào lời dạy này:

Đây không phải là lần đầu tiên, mà đă nhiều lần Lăo đến với nhị hiền trong vài trường hợp và nhị hiền nên lấy trực giác để biết điều ấy.

… Lăo luôn luôn sống trong tâm nhị hiền. Nhiều phen, nhị hiền đă ngỡ ngàng khi biết ra điều đó. Rồi liền ngay khi Lăo xuất ra, nhị hiền có được một tư tưởng lành để trợ giúp loài người.

        Quả thực, chính thánh giáo đức Lư Giáo tông dạy bà Sandra Chase và bậc chân tu đạt đạo như ông Geoffrey Hodson cách nay gần nửa thế kỷ đă củng cố cho tôi đức tin ấy.

LÊ ANH DŨNG

Phú Nhuận, 17-10-2003

 


[1] Pháp đàn giữ nhiệm vụ trấn đàn (seance protector), họa phù (vẽ bùa) không cho tà quái xâm nhập, v.v… và chịu trách nhiệm chung trong buổi lập đàn. Những người chứng đàn (seance testifiers) có trách nhiệm làm chứng rằng đàn cơ đă lập và thánh giáo đă tiếp nhận được là chân thật, đúng như họ đă chứng kiến. Đồng tử có thể là một người (medium) hay hai người, gọi là song đồng hay đồng tử âm dương (pair of mediums). Đồng tử thủ cơ (cầm cơ), hoạt động như một điện đài (radio transmitter). Nếu là đồng tử viết ra chữ trên mặt bàn (writing medium), th́ cần một độc giả (dictator) nh́n vào chữ, xướng lên rơ tiếng cho người khác chép lại. Nếu là đồng tử xuất khẩu (speaking medium), chính miệng đồng tử phát ra tiếng nói, th́ không cần độc giả. Một ban điển kư (recording team) có nhiệm vụ chép lại những lời đồng tử xuất khẩu, hoặc độc giả xướng lên. Điển kư (recorders) thường gồm hai tới bốn người, để ngay sau buổi lập đàn, đối chiếu các phần ghi chép mà hiệu chính cho khỏi sai sót. Trong đàn cơ ngày 17-9-1959 nêu trên, khi đồng tử xuất khẩu, chuyển sang nói tiếng Anh th́ đương nhiên cần người biết tiếng Anh để ghi chép lại. Do đó ban điển kư lúc đầu chỉ có ba vị, được bổ sung thêm vị nữa (Thiên Vương Tinh).

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

  

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh