Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

Chữ và nghĩa:

Giảng đạo hay giản đạo?

Lê Anh Dũng

Nguyễn Văn Kinh (1890-1945)

B́a GIẢN ĐẠO YẾU NGÔN bản in 1955

Tiền bối Nguyễn Văn Kinh (1890-1945) là con thứ ba của ông Trần Văn Khá và bà Thái Thị Ban, người thôn B́nh Lư, tỉnh Gia Định (nay thuộc xă B́nh Mỹ, huyện Củ Chi). Năm 1902 ông Kinh tu theo Minh Sư, đến năm 1920 tiếp tục học đạo với Lăo sư Nguyễn Đạo Tương ở xă Hữu Đạo, quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho. Cả hai cùng là môn đồ của Thái lăo sư Trần Đạo Quang. Do căn bản này, ông Kinh thông chữ Hán, biết nghề đông y.

Sau khi cùng với đông đảo thầy tṛ Minh Sư quy hiệp Cao Đài, ông Kinh thọ Thiên phong Ngọc giáo sư ngày 08-6 Bính Dần (thứ Bảy 17-7-1926). Ông Kinh là người thứ chín trong số 28 môn đệ được Thầy điểm danh kư tên vào Tờ khai đạo đề ngày 07-10-1926 gởi Quyền thống đốc Nam Kỳ Le Fol. Khi các tiền bối chia nhau làm ba nhóm đi phổ độ Lục Tỉnh (từ tháng 10-1926) th́ ông Kinh cùng với ông Nguyễn Đạo Tương vốn thông kinh giỏi điển, lănh nhiệm vụ thuyết giảng giáo lư, lần lượt trợ giúp cả ba nhóm phổ độ.

Ngày 03-3 Ất Dậu (thứ Bảy 14-4-1945), trên đường ra Trung Kỳ hành đạo, khi xuống tàu thủy ở cảng Nhà Rồng (Sài G̣n), ông Kinh trúng đạn máy bay đồng minh oanh kích quân Nhật. Không qua khỏi thương thế trầm trọng, ông quy thiên tại bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc đầu di thể được táng tại ngă ba Đồn (nay ở thuộc xă Đông Thạnh, huyện Hóc Môn), rồi cải táng về Tây Ninh (1980).

Trong những năm đầu mở Đạo, ông Kinh đă sớm tận tụy soạn và in sách để phổ thông phổ truyền giáo lư. Ngoài quyển Hội lư xiển chơn luận (1928), ông c̣n có quyển GIẢN ĐẠO YẾU NGÔN (28 trang ruột) gồm 35 đề mục nhỏ.

Tập Giản đạo yếu ngôn được tái bản nhiều lần. Tôi c̣n giữ được bản in tại nhà in Hoàng Hải (số 152 đường Douaumont, Sài G̣n) năm 1955. Sẽ không có chuyện ǵ đáng nói nơi đây nếu như những năm sau này nhiều tác giả trong nước và trên Internet, kể cả Ṭa thánh Tây Ninh, mỗi khi tái bản hoặc nhắc tới cuốn sách mỏng này, hầu như ai cũng ghi là GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN! Có lẽ người ta nghĩ rằng ông Kinh đă viết sai chánh tả, và đă tự ư sửa lại giùm ông nhan đề. Thật đáng tiếc, v́ lẽ lầm lẫn này xảy ra là do người sau không nhớ rằng ông Kinh đă đặt nhan đề theo cấu trúc chữ Hán.

(a) Yếu ngôn 要 言 có nghĩa là lời nói quan trọng (essential sayings); cấu trúc là tính từ ® danh từ (modifier ® head word).

(b) Giảng đạo 講 道 có nghĩa là giảng giải đạo lư (explaining religious teachings); cấu trúc là động từ ¬ danh từ (verb ¬ object). Như thế, hai cấu trúc (a) và (b) so le (unparalleled), và viết giảng đạo yếu ngôn th́ chẳng đúng về mặt văn pháp. Trái lại, ông Kinh xưa kia viết rất chính xác là giản đạo.

(c) Giản đạo 簡 道 nghĩa là đạo lư giản dị (plain and simple teachings); cấu trúc này là tính từ ® danh từ (modifier ® head word), và nó hoàn toàn khớp với cấu trúc (a) yếu ngôn theo nguyên tắc quan hệ song song (parallelism) trong nghệ thuật tu từ (rhetoric).

Như thế, nhan đề sách của ông Kinh là GIẢN ĐẠO YẾU NGÔN 簡 道 要 言 với ư nghĩa là những lời thiết yếu (quan trọng) mà ông dùng để diễn bày đạo lư đơn sơ, giản dị.

Lê Anh Dũng

Cùng một tác giả Lê Anh Dũng

Đôi ḍng sơ lược về tác giả Lê Anh Dũng

Chú thích về font Arial Unicode MS

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh