Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

PHÀM  TỰA

Trước đây không lâu, chúng tôi đă hân hạnh được Ơn Trên giao phó việc soạn bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Tiểu Thừa Chơn Giáo (Quyển 1 của bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo) dành cho chư thiện tín trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Nay đến lượt quyển kinh Trung Phẩm (thuộc Trung Thừa) trong bộ kinh Tam Thừa Chơn Giáo, chúng tôi cũng lại hân hạnh được Ngài Cố NGỌC ĐẦU SƯ NGỌC LỊCH NGUYỆT, một trong các vị Đại Thiên Phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong thời kỳ đạo khai, giáng cơ dạy chúng tôi phải chọn một bài phàm tựa để giới thiệu quyển kinh Trung Phẩm này.

Quyển kinh Trung Phẩm thực ra, được dành cho chư Thiên ân chức sắc của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nghĩa là cho những trang có sứ mạng hướng dẫn nhân sanh trên lănh vực tu hành.

Tuy nói thế chớ tầm quan trọng của quyển kinh nầy vượt ra khỏi phạm vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất xa ở chỗ những đức tính cần thiết cho sự bồi dưỡng phẩm hạnh các bậc Thiên ân, có thể là những bài học giúp ích cho những ai, trong đạo hoặc ngoài đời, quyết chí lần bước vào đường Thánh đức.

Trong quyển kinh này, điểm thứ nhứt đáng chú ư là thứ tự mà các Đấng Thiêng Liêng đă theo để lần lượt giáng đàn tả kinh.

Đầu hết là ĐỨC HUYỀN KHUNG CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn khai mạc lễ tả kinh và đồng thời giải rơ Tôn Chỉ Mối Đạo của Ngài.

Kế đó là ĐỨC LƯ THÁI BẠCH, GIÁO TÔNG VÔ VI của ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Ngài giáng đàn tả đề: Nhân Sinh Quan.

Tiếp theo là ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG, Ngài thường thay thế ĐỨC LƯ GIÁO TÔNG để điều khiển về phương diện vô vi, một vài Hội Thánh thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG giáng đàn tả đề : Bản Thân Người Hướng Đạo.

Sau ĐỨC HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG lần lượt có các vị Thần, Thánh, Tiên, Phật, giáng đàn tả kinh, mỗi vị một đề như sau:

- ĐỨC DIÊU TR̀ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN tả đề : Đoạn Thất T́nh.

- ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ tả đề : Đoạn Trừ Lục Dục.

- ĐỨC OAI LINH CHÍ THÁNH THÁI ĐÍCH THANH tả đề : Lập Thân Hành Đạo.

- Vị HUYỀN LINH THÁNH ĐỨC tả đề : Giác Ngộ Hồi Minh.

- Vị QUẢNG THÀNH THÁNH ĐỨC PHAN BỘI CHÂU tả đề : Tự Trọng Thân Danh.

- Vị HUỆ ĐỨC CHƠN NHƠN tả đề : Tinh Thần Trách Nhiệm.

- Đức THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT tả đề: Đức Từ Khiêm Tốn.

- Vị THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC tả đề : Độ Lượng Khoan Dung.

- Vị QUẢNG Hiệp ĐẠO NHƠN PHAN CHÂU TRINH tả đề : Tinh Thần Ḥa Hiệp.

- ĐỨC QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tả đề : Tinh Thần Kiên Nhẫn.

- ĐỨC NAM HẢI BỒ TÁT tả đề: Luyện Đức Chí Thành.

- ĐỨC KHỔNG THÁNH TIÊN SƯ tả đề: Giữ Lẽ Công B́nh.

- ĐỨC THÁI THƯỢNG LĂO QUÂN tả đề: Nuôi Ḷng Bác Ái.

- ĐỨC THÍCH CA NHƯ LAI tả đề: Đức Từ Bi.

- ĐỨC GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO tả đề: Phương Châm Hành Đạo.

- Sau đó có ĐỨC CAO ĐÀI GIÁO CHỦ giáng đàn điểm công quả các phận sự trong việc tả kinh và đồng thời chuẩn phê việc hoàn tất quyển kinh.

Điểm thứ hai đáng để ư là bài Thánh tựa của quyển kinh được một vị Cố Ngọc Đầu Sư giáng cơ tả ra.

Theo Pháp Chánh Truyền th́ toàn thể chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài, về phương diện hành chánh đều trực thuộc vị Chánh Ngọc Phối Sư mà vị này lại phải dưới quyền vị Ngọc Đầu Sư, Chưởng Quản phái Ngọc.

Như vậy bài Thánh tựa quyển kinh Trung Phẩm dành cho chư chức sắc lưỡng phái Cửu Trùng Đài do chơn linh một vị Ngọc Đầu Sư tả ra là điều rất hợp lư.

Điểm đáng để ư thứ ba là đề tài do Tam Giáo Thánh Nhơn giảng giải rất là thích hợp với giáo lư ba giáo là Nho, Thích, Đạo.

Thêm vào những đặc sắc trên, các đề tài nói trên được giảng giải dưới h́nh thức lối phú, lối trường thiên, lối song thất lục bát, và lối thơ tứ cú, bát cú với một lối văn vừa b́nh dị, vừa lưu loát mà không kém vẻ linh diệu, cao siêu về ư nghĩa. Đó là bằng cớ chứng tỏ một luồng linh điển dồi dào được thể hiện trong khi các Đấng Thiêng Liêng tả các đề tài ấy.

Các đặc sắc nói trên cho thấy rằng quyển kinh Trung Phẩm này là một trong các loại kinh có giá trị trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nó có thể được dùng làm sách giáo khoa trong các Hạnh đường về việc bồi dưỡng phẩm hạnh của các bậc Thiên ân.

Giữa thời phong ba băo tố hiện tại, các trang hướng đạo có bổn phận lèo lái con thuyền Đạo, đều ở trong t́nh trạng các ngư phủ giữa ba đào trong đêm tối! Quyển kinh Trung Phẩm này sẽ đem lại sự tự tín cho các bậc ấy chẳng khác nào lằn chiếu sáng của các hải đăng đối với các ngư phủ trong t́nh trạng nói trên.

V́ các lẽ nói trên mà chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển kinh này.

Nay cẩn tựa,

Huệ Lương

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh