Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

10 - ĐỨC TỪ KHIÊM TỐN

Tư thời 1 tháng 4 Nhâm Dần Đ.Đ.37 (04-5-1962)

THI

THƯỢNG hạ đồng tôn Đạo nghĩa hành,

CÔNG truyền chánh lư độ lương sanh,

LÊ VĂN thuần chất Cao Đàn Hội,

DUYỆT định trần hoàn điểm thế danh.

LĂO THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT đại hỷ chư chức sắc, chức việc đàn tiền và nam nữ đạo tâm đẳng đẳng.

Cười ...Giờ nay LĂO CÔNG lâm đàn tiếp diễn đề tài “Đức Từ Khiêm Tốn” trong Thập Nhị Thường Chuyển.

Đức Khiêm Tốn: Là một điểm sắc của con người trong hoàn vũ, v́ rằng nó thể hiện được tinh thần hàm dưỡng sung túc để phán đoán sự vật trong mọi trạng thái động, tịnh. Người có Đức Từ Khiêm Tốn sẽ tạo được phẩm vị Thánh nhơn. Bởi lẽ trong cơ đào luyện tinh thần của hàng chức sắc, chức việc nói chung đề tài Đức Từ Khiêm Tốn cần phổ truyền rộng răi để đem lại một thuần chơn sáng suốt cho mỗi người. Bởi v́ trong thời đại mạt pháp con người chạy ṿng quanh theo guồng máy vật chất nên Đức Từ Khiêm Tốn đă xa rời mà tập lần theo thị dục của huyết khí nên hiện thời cơi ḷng của con người bồng bột háo thắng, tự cao dấy tràn trong mọi cảm xúc hằng ngày. V́ thiếu Đức Từ Khiêm Tốn nên người chẳng lượng được sức ḿnh, chẳng đạt được ư người, không phán đoán được những yếu điểm của sự vật, nên tâm hồn nông nổi lung lạc tự cho sự hiểu biết của ḿnh đă vượt lên trên hết. Nhắm theo chương tŕnh giáo hóa tinh thần Đức Từ Khiêm Tốn c̣n phải rèn luyện hằng ngày của mỗi người đạo đồ để lần lượt thu hồi và đổi lại một nguồn quang diệu tinh thần trong cơ chỉnh hóa. LĂO CÔNG miễn lễ đàn tiền tịnh tọa.

THI BÀI

ĐỆ NGŨ CHUYỂN truyền khai phước huệ,

Điểm thiên đồ lập thể cao phong,

Đưa người hướng đạo thành công,

Đức Từ Khiêm Tốn nuôi ḷng chánh chơn.

Khiêm tốn ấy thua hơn chẳng quản,

Đạo thứ trung chói sáng việc làm,

Tiếng đời tâng bốc không ham,

An b́nh giữa cuộc luận đàm nghĩa phương.

Nên Khiêm Tốn dẫn đường trách nhiệm,

Trước nhân quần khởi điểm phong ghi,

Bất câu lớn bé việc ǵ,

Tinh thần hàm dưỡng chủ tŕ cơ năng.

Người khiêm tốn Đạo hằng trường tại,

Tránh khỏi điều bừa băi dọc ngang,

Nói năng mực thước dịu dàng,

Ngoài tăng vẻ lịch trong hàng thương tan.

Trên nghĩa vụ chí chăm sức gánh,

Việc thành công chẳng lănh phần ưu,

B́nh thường mà lại cao siêu ,

Sắc phong thuần túy họp chiều hướng tu.

Đức khiêm tốn mặc dù điềm tỉnh,

Nhưng thuộc về bản lĩnh đại nhơn,

Không tự phụ, không oán hờn,

Thánh hiền bao lớp nối chơn thọ đồng.

Có Khiêm Tốn mới mong lập đủ,

Nếu mà không như mực nhạt màu,

Đâu c̣n vẽ nét thân giao,

Tôn ty trật tự lộn nhào dưới trên.

Người những tưởng tuổi tên vị hảo,

Có khoe khoang mới bảo rằng hay,

Thường t́nh sao khéo vẽ mày,

Phấn kia lớp giả đặt bày chi cho.

Nên cứ măi so đo hănh diện,

Tranh lấn nhau từng tiếng nói càng,

Bảo sao đời chẳng dở dang,

Tiêu hao ḥa khí, ngập tràn nghịch tâm.

Nay trước mắt khó tầm thiện tín,

Bịnh tự hào phủ kín thế gian,

Trí tài nô nức bên màn,

Lợi quyền ám ảnh trái oan dập dồn.

Kẻ cậy thế dại khôn mặc cả,

Người mượn danh sang phả nghĩa thường,

Nào là ngang trái tánh cường,

Nào là thủ đoạn tạo phương kế hèn.

Thật chán bấy nhịp kèn khiêu vũ,

Rộn làm chi quyến rủ mọi người,

Mất điều thanh nhă tốt tươi,

Dung nghi hỗn độn nói cười tay chân.

V́ cang ngạnh truyền thân phẫn nộ,

Đem trường đời đến chỗ nguy vong,

Gươm dao chất chứa đầy ḷng,

Đoạn t́nh cốt nhục chia ḍng Bắc, Nam.

Cơ hỗn loạn đă làm sôi nổi,

Cảnh gian hùng đưa lối người nay,

Nghiệp trần càng chất càng dày,

Càng tăng trí xảo, càng gay cấn nhiều.

Đâu xa lạ mơi chiều trước mắt,

Xem nhân t́nh và xét hiện chân,

Phải chăng lợp bóng hung thần,

Dấy tràn bạo khí chiếm phần thuần tâm.

Nếu chẳng được uyên thâm phép lạ,

Giải mê đồ cứu cả toàn linh,

Làm sao thiên hạ an b́nh,

Làm sao chấm dứt chiến chinh nghịch thù.

Đây trường Đạo thân tu sửa quấy,

Đức khiêm cung cần thấy mỗi người,

Nếu c̣n noi dấu ngụy hư,

Th́ ra lăng phí công dư ích ǵ.

Đối trách nhiệm trong kỳ chỉnh hóa,

Trung Phẩm ban chí cả đạo thành,

Chức vụ là bực đàn anh,

Phải lo thực hiện để hành sự chung.

Tầm quan trọng khiêm cung hội lĩnh,

Hết rẽ chia mà kính nhường nhau,

Hết điều tật đố thấp cao,

Tự ḿnh xác nhận công lao đức tài.

Hàng Huynh Trưởng an bài thống Đạo,

Càng thu nhiều tiết tháo phong quang,

Nêu cao tư chất rơ ràng,

Đức từ khiêm tốn dẫn đàng chúng sanh.

Ḷng ưu ái tạo thành công cán,

Hiệp thiên đồ nền tảng chánh minh,

Hương nồng ướp tẩm chân t́nh,

Pháp truyền đắc nhứt an ninh thuận hành.

Đức Khiêm Tốn muốn thành phải rán,

Tập bỏ lần những dạng kiêu căng,

Những câu khách sáo tục tằn,

Những cơn thịnh nộ, những phần tự cao.

Theo phẩm bực đặt vào nhiệm vụ,

Quyền hạn ḿnh tính đủ thời gian,

Linh huyền luyện để tâm cang,

Dưới không thất lễ, trên hoàn chánh danh.

Được như thế mới rành nghĩa cả,

Mới tṛn câu trí giả tu đương,

Mới rằng thiên mạng hoằng dương,

Đem về thực tế đạo trường giáo dân.

THI

Giáo dân vi thiện tánh khiêm cung,

Giải khổ trần gian cảnh hăi hùng,

Quyết liệt đấu tranh gịng máu đổ,

Nổi sôi bài xích lửa hờn nung,

Tôn ty chẳng quản đầu canh bạc,

Trung nghĩa màng chi giữa thế cùng,

Ấy vậy diễn tṛ đời vật chất,

Hỡi người thiên chức lập trường chung.

HỰU

Cùng nhau xây dựng khối tinh thần,

Tẩy sạch bụi hồng nhẹ thoát thân,

Đem tấm hương nguyền xông trước gió,

Sưởi mùi thanh lịch bóng nhân quần.

HỰU

Nhân quần đang nặng bịnh trầm kha,

Chỉ một linh đơn cứu khỏi mà,

Ngặt nỗi mê thần không dụng dược,

Xác hồn cam chịu cảnh tiêu ma.

Đề tài Đức Từ Khiêm Tốn đến đây đă hoàn. Vậy LĂO CÔNG có lời nhắc nhở cùng tất cả chư chức sắc chức việc và nam nữ đàn tiền an tịnh tâm hồn, để đào luyện tinh thần trong tiến hoá. Vậy LĂO CÔNG ban ân chung tất cả. Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh