Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

8 - TỨ ĐỨC

Tư thời đêm 19-8 Canh Tư (09-10-1960)

(GIÁC MINH THÁNH ĐỨC ĐOÀN THỊ ĐIỂM)

(Tiếp theo bài TAM TÙNG:)

BÀI THỨ TÁM: xương minh “Tứ Đức”.

Ấy vốn là thiên chức nữ lưu;

                       Nhẹ nhàng thanh thoát mỹ miều,

Rơ trang thần hội dệt thêu duyên Trời.

Này các em thân đời bồ liễu!

Phải rằng sao đúng kiểu môn my;

Thế gian cảm mến duy tŕ.

Chỉ trong bốn đức thông tri đủ đầy.

Công” là thợ dựng gầy cơ nghiệp,

Công mở đề trực tiếp đời ta;

Lao tâm, lao lực cũng là.

Tùy theo cảnh ngộ xoay ra việc làm.

Người phụ nữ biết ham khéo léo,

Học rành nghề mềm dẽo tay quen,

Dệt, thêu, may, vá lẽ hằng,

Nuôi con dọn dẹp nấu ăn là thường,

Từ công cán khuếch trương thương mại,

Đến nông tang cấy hái am tường,

Đói no trái phải lo lường,

Bánh quà tặng phẩm đủ phương thức làm.

Tánh siêng năng mới đam công khó,

Đời có làm mới rơ nên thân,

                              Không riêng chi kẻ phú bần,

Tùy nghi xử dụng tinh thần gia phong.

Người vợ hiền biết trong nhiệm vụ,

Sống cuộc đời lư thú vui say;

                              Tỏ ra thạo việc đủ đầy,

Giúp chồng phương tiện dựng xây nghiệp nhà.

Bậc Tiểu Thừa thông qua chừng ấy,

Mỗi các em lập lấy cho thường,

Rồi c̣n tiến bước đôi chương,

Công tôn nghĩa Đạo, công tường quốc dân.

Muốn đức công trọn phần thể hiện,

Em gắng lên vui tiến cơi ḷng,

Xa ĺa cái bịnh ngồi không,

Tính toan từng việc, ngoài trong gọn gàng.

Ngôn” là nói, nói càng ai kể,

Lời ôn tồn cụ thể nghiêm trang.

Nói ra cho được hảo toàn,

Nói minh lẽ thiệt vỗ an ḷng người.

Đừng tập tánh nói cười khe khắt,

Cậy sang giàu bắt chặt thế cô,

                               Lă lơi biếm nhẽ hồ đồ,

Vẻ vời thêm chuyện điểm tô rắn rồng.

Một tiếng nói giúp chồng trọn đạo,

Một lời ra đáp thảo mẹ cha,

Dạy con đúng cách từ ḥa,

Nói trong nhân lễ văn khoa nhẹ nhàng.

Muốn đức Ngôn công bằng thừa nhận,

Hăy nghiệm suy cho tận trước lời,

Có ai nhắc nhở chiều mơi,

Tiếng lành lẽ phải ta thời biết ơn.

Bởi đời nay thua hơn hỗn luận,

Mất đức hiền mâu thuẫn sanh đoan,

Giờ đây thuyết hóa Đạo tràng,

Các em kiểm nhận kỹ càng đức Ngôn.

Dung” là dáng thể hồn đạo đức,

Tượng bên ngoài h́nh thức nghiêm trang,

Không ham ḷe loẹt sửa sang,

Mà ra tư cách gọn gàng tự nhiên.

Công việc làm cần chuyên thứ lớp,

Đưa tay chân ăn khớp nhẹ nhàng,

Tránh điều cục mịch dở dang,

Múa vung ủ dột châu chan mặt mày.

                       Lời nói năng thẳng ngay ḥa dịu,

Vẻ đẹp tươi khuôn kiểu tánh Trời,

Có đâu những giọng lă lơi,

Nặng nề quạu quọ một đời hư ngôn.

Cách đi đứng không bôn không chậm,

Xem trước sau khỏi dẫm lên đồ,

Dịu dàng nhịp điệu diễn phô,

Nằm ngồi phải cách liễu bồ thân sanh.

Việc trang sức đă dành bạn gái,

Nhưng nhớ rằng không phải se sua,

Cái duyên thật chẳng tiền mua,

Mặn mà vốn sẵn, ḷng tua giữ ǵn.

Đừng có tưởng đẹp xinh màu sắc,

Như tục đời nắm chắc thời trang.

Thiếu chi những kẻ giàu sang,

Đức Dung không có như nàng nộm tranh.

Muốn đức Dung trưởng thành em phải,

Tập thói quen mềm mại đường hoàng,

Học lời giáo huấn kỹ cang,

H́nh dung trước cảnh mở đàng dáng duyên.

Hạnh” là nết, nết truyền cử chỉ,

Từ bên trong thuần túy mà ra,

Hạnh là thiên tánh giao ḥa,

Chơn dương hàm thụ chuyển qua xác h́nh.

                       Người có hạnh cao minh thấy rơ,

Đức độ khai sáng tỏ mọi điều,

Công, ngôn, dung hiệp mơi chiều,

Thể theo lư Đạo cao nêu từng phần.

                       Trong bốn đức chủ phần đức Hạnh,

Hạnh trưởng thành chi nhánh lưu thông,

Nếu mà hạnh chẳng ở trong,

Dù cho g̣ ép cũng không trường kỳ.

Bởi đời ưa những ǵ sang cả,

Tưởng phẩm người ở bả lợi danh,

Nên không đạt chỗ chí thành,

Nết hư tật xấu biến sanh loạn thường.

                       Xem th́ thấy chán chường đủ cảnh,

C̣n chi là pháp chánh nữ lưu?

Tự do sôi nổi một chiều,

Theo đà vật chất đắm xiêu tinh thần.

Trọng màu sắc hơn cần phẩm hạnh,

Ưa đẹp vay hơn mảnh đẹp thần;

Thét gào giữa biển sóng dâng,

Chôn vùi đáy cát một vầng trăng trong.

Nền Đại Đạo xoay ṿng bánh phép,

Gọi hồn thiêng lần tiếp hương nguyền,

Cho người rơ lư hồi nguyên,

Nữ phong, nữ hạnh chủ quyền nhân sanh.

Để đức hạnh an lành trọn đủ,

Trước của Trời thực thụ lư chân,

Các em nuôi dưỡng tinh thần,

Theo phương tu niệm thoát lần lối mê.

Bốn đức cả chương đề tận giải,

Hoạch bản đồ nữ phái minh tra,

Học hành suy diễn rộng ra,

Khai thông nguồn sáng truyền ra hóa đời.

THI

Đời Đạo lờ mờ chẳng biện phân,

Bởi v́ truyền pháp chữa minh chân,

Từ nay em gắng công giồi luyện,

Xác nhận đường tu ổn định thần.

Chị ban ơn các em. Chị thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh