Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7 - TAM TÙNG

Tư thời đêm 19-8 Canh Tư (09-10-1960)

THI

GIÁC thế từ xưa đă mấy lần,

MINH hành mới rơ lư cao tân,

THÁNH tâm đem lại đời Nghiêu, Thuấn,

ĐỨC hạnh nêu lên đạo tử thần.

ĐOÀN thể hiệp ḥa khai quốc túy,

THỊ thành an lạc trưởng hồn chân,

ĐIỂM thông cơ hóa Trời ban sẵn,

Giáng định trần gian một ít vần.

GIÁC MINH THÁNH ĐỨC, Chị thân chào tất cả các em. Có lẽ các em đă biết chị lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới gặp được lần đầu tiên.

Này các em ơi! Chị rất sung sướng lắm các em! Sung sướng v́ nền Đại Đạo hoằng khai Kỳ Ba tế độ. Đức THƯỢNG ĐẾ điểm nhuần trên lănh thổ Việt Nam là nơi xứ sở của chị trong lúc sanh tiền. Rồi đây, toàn thể quốc dân sẽ nương nhờ ngọn đèn Chơn pháp mà thành lập Quốc Đạo và xây dựng Quốc Hồn. Hơn nữa, giờ này chị đắc lịnh DIÊU CUNG về đây để chép đề dạy Đạo cho các em. Trước tiên chị có lời chào mừng các em đầy đủ tinh thần tiến hóa trong khóa Hạnh đường và duy tŕ nếp Đạo măi măi để mỗi em c̣n ngày trở về cựu vị và chung nhau xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo hiện thời sớm bước đến ngày vinh quang xán lạn. Giờ đây, Chị thuyết minh đề tài “Tam Tùng Tứ Đức” để giáo hóa phần nữ phái.

NGÂM

Mừng nay gặp hội Kỳ Ba,

Mơn mang hồn tục lần qua giác thần;

Hỡi này nữ giới canh tân!

Sao cho rơ mặt xa gần chị em.

Lần trang Việt sử mà xem,

Lạc Hồng Văn hiến trước thềm Đông phong.

Nho tông nén đúc cơi ḷng,

Thống truyền mạch cả thông ḍng cổ kim.

V́ đời vật chất nhiễm triêm,

Nhân luân xiêu đổ ngọc ch́m cát pha.

Ngày nay Trời mở Đạo nhà,

Cho hồn Nam Việt tinh ba kết thành.

Từ nay em gắng học hành,

Hạnh đường nung chí lưu thanh phẩm truyền.

Cùng nhau chung một lời nguyền,

Âm ba vang lại trường Tiên khởi đề.

THI

Đề tài khai hóa chỉnh nhơn luân,

Phẩm hạnh nữ lưu giá ngọc nhuần;

Tứ đức, tam tùng hồn vạn cổ,

Soi chung trần hạ đuốc chơn thần.

THI BÀI

BÀI THỨ BẢY: tiếp đề dạy Đạo,

Lư Tam Tùng truyền bảo cho nhau,

Dặn ḷng chị trước em sau,

Hội thần tiết tháo họa màu kiên trinh.

Ôn trở lại quá tŕnh khoa liệu,

         Lư Tam Tùng có thiếu chi đâu,

Ngặt v́ mưa nắng dăi dầu,

Nhạt phai tấc dạ nên câu bất thành.

Nay các em đề danh nữ phái,

Trong Đạo Trời âu phải chánh minh,

Nếp truyền vẽ lại cho in,

C̣n ngày khai triển muôn ngh́n cảnh quang.

Xét “Tùng Phụ” là đàng khởi thủy,

C̣n tại gia yếu chỉ tập rèn:

                  Nhờ tàng cội cả bủa giăng,

Nhờ phương tiến hóa thần đăng dẫn đàng.

Ngày một nên khai trương thể cách,

Lời mẹ cha bảo mách nghiêm trang,

Ấy là thước ngọc khuôn vàng,

Vâng thừa trọn Đạo đừng ngang trái ch́u.

C̣n đi học thu nhiều mỹ cảm,

Quyết nên công bảo đảm thành tài,

Bạn bè phân biệt gái trai,

Tiếng khen cha mẹ khỏi hoài công sanh.

Công sanh dưỡng tập tành ngày tháng,

Nợ áo cơm chưa hản đáp đền,

Hiếu thân sớm tối đừng quên,

Quạt nồng ấp lạnh cho nên thảo hiền

Việc ở ăn thường xuyên vui vẻ,

Cha mẹ già mọi lẽ đảm đương,

Viếng thăm, cơm thuốc, lo lường,

Nhớ câu dưỡng tử niềm thương đậm đà.

Muôn việc chi đừng qua phụ mạng,

Trọng gia thinh chánh đáng trong ngày,

Từ ḥa dung hạnh đừng sai,

Đừng cho tiếng xấu bên ngoài rêu rao.

Đêm tăm tối tiếp giao phải cách,

Chốn khuê pḥng mượn sách làm vui.

Học cho đạo lư biết mùi,

Biết điều sai quấy dưỡng nuôi đức hiền.

Kịp lớn khôn tơ duyên định mạng,

Đợi mẹ cha phân đoán mới rằng,

Hay v́ tang bộc dưới trăng,

Trâm cài trước lễ bao phen đổi đời.

Bến mười hai tùy nơi chọn lựa.

Do tôn đường gia hứa câu thân,

Đă trao nghĩa cả Tấn Tần,

Tùng phu trọn Đạo so cân ở đời.

Đạo “Tùng Phu” nguyện lời son sắt,

Chữ nghi gia qui tắc đành rành,

                  Phước đời tạo cảnh an lành,

Xướng tùy đúng nhịp âm thanh rập ràng.

Dầu sang cả nghèo nàn chung hưởng,

Dầu nhỏ nhen, độ lượng riêng nhờ,

Tránh điều hỗn độn nói quơ,

V́ rằng tai vách ai ngờ có không.

Vợ Măi Thần xưa trông đă chán,

Thói bạc đen ngao ngán lắm thay!

Sao cho đáng mặt nữ tài,

Như nàng Tô Huệ dệt bài cẩm văn.

Đem tất cả cơ năng phụng sự,

Nếp đạo truyền vĩnh tự là đây,

Hương trời trước gió thơm lây,

Nhà Đông ngào ngạt, nhà Tây nực nồng.

Quyền nội tướng truyền thông thắng cảnh,

Việc tiếp thu nữ hạnh khôn ngoan,

Thờ cha kính mẹ chu toàn,

Sớm thăm tối viếng thay chàng khi xa.

Cùng thân tộc an ḥa đủ lễ,

Cùng chị em chia xẻ ngọt bùi,

Nữ hiền trinh thuận làm vui,

Giúp chồng trọn nghĩa đủ mùi vị thơm.

Ḱa Châu Long đai cơm nuôi bạn

Cho thành công mới hản là duyên,

Thủy chung đáp lại lời nguyền,

Nay c̣n mấy kẻ điểm khuyên hạnh đời.

Gương quí giá chiều mơi soi kỹ,

Học lần theo tỷ mỷ từng câu,

Tùng phu đề mục nhiệm mầu,

Các em cố gắng giải bầu nhiệt tâm.

Nếu rủi ro trăm năm chẳng trọn,

Điểm canh sầu giữa ngón hoàng lang,

Ngữa nghiêng gối chích bên màn,

Ôm ḷng trung liệt thuận đàng nuôi con.

Đạo “Tùng Tử” vuông tṛn mẫu mạng,

Dạy con nên xứng đáng trên đời,

Đặt thành trách nhiệm không rời.

Ḍ lần tánh trẻ để lời nhủ khuyên.

Tích Mẫu Mạnh đức hiền sáng rở,

Đoạn trữ cơ một thuở răn ḷng,

Tinh thần gạn đục lóng trong,

Lập nên thế Đạo truyền tông lâu dài.

So tiếng nói không sai gan tấc,

Đối hành vi tư thất rơ ràng,

Trẻ thơ tập tánh làm ngoan,

Nên hư tại mẹ thành đàng thói quen.

Đem trung nghĩa cân bằng Đạo trọng,

Một niềm thương hâm nóng đời con,

Từ khi chiu chít ḷng son,

Đến cơ thành đạt xử tṛn mẫu ân.

Trước chức vụ gọi phần đền đáp,

Học cho rành thích hạp phong nghi,

Làm con, làm mẹ trọn ngh́,

Gia bần càng rơ lương tri đức tài.

Tài liệt nữ tương lai tươi sáng,

Hỡi các em mẫn cán lần lên,

Quốc dân xây dựng móng nền,

Móng nền đạo đức tuổi tên phổ đồng.

Lư “Tam Tùng” tả không xiết hết,

Bởi v́ đời đă chết thần quang,

Sống ăn, sống mặc, sống càng,

Đâu c̣n biết lư trần gian sống đời.

Ḱa trước mắt con thời tự chủ,

Xem mẹ cha như cụ láng giềng,

Vợ th́ ngang dọc ngữa nghiêng,

Xem chồng là kẻ t́nh riêng lúc buồn.

C̣n nói chi cái tuồng tệ bạc,

Con tay bồng vội sát niềm thương,

Sớm trưa lă lướt ngoài đường,

Mặc người chín suối can trường xốn sang,

Để đối chiếu thau, vàng, đời, Đạo,

Để chấn hưng cải tạo cho nhau,

Điểm trang sắc thái tươi màu,

Các em hồi tưởng trước sau mỗi người,

Điều sai quấy vui cười tự hối,

Nơi Đạo tràng tắm gội ánh chân,

Tam tùng nhuận tập từng phần,

Tạo nên gương sáng cho trần gian soi.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh