Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

1 - CƠ LẬP GIÁO

Đàn Tư Thời, đêm 16 tháng 8 năm Canh Tư (6-10-1960)

 (Tái cầu:)

THI

THÁNH hóa phân phàm độ chúng sanh,

MẪU truyền chơn giải lư nguyên hành,

DIÊU diêu đối cảnh hồi minh chiếu,

CUNG hạ nhi tâm đắc nguyện thành.

Mẹ mừng tất cả các con nam nữ. Giờ Mẹ đại lược về “Cơ Lập Giáo” của THƯỢNG ĐẾ trong thời kỳ này để cho các con có một lập trường rơ ràng trên bước đường tu học và xây dựng Đạo.

Đạo khai theo số hệ, Đạo bế tại nhơn tâm, ba nguơn tiếp diễn, theo sự vận chuyển tuần huờn của Tạo Hóa không ngừng để tiêu diệt mà cũng để bảo tồn cho vạn linh sanh chúng.

Ba Nguơn là: Thượng nguơn, Trung nguơn và Hạ nguơn.

Thượng nguơn là nguơn gầy dựng càn khôn vũ trụ. Loài người lúc mới sanh tánh chất thiện lương vui theo lẽ Trời, an cư lạc Đạo, nên gọi là nguơn Thượng đức.

Trung nguơn là nguơn hội giữa nhơn loại, bước vào đường tương tàn, tương sát, mạnh được yếu thua v́ đă thâm nhiễm nhiều nết xấu tật hư, bởi thế Trung nguơn gọi là nguơn Tranh đấu mà cũng là thời kỳ cho các Thiên mạng xuất thế để hóa độ chúng sanh hồi đầu hướng thiện.

Hạ nguơn là nguơn hội chót trong con số đại luân hồi của thiên địa, hiện nay, các con đang sống trong thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp.

Đau đớn thay! Nhơn loại ngày một tăng cao ác nghiệp, đang lôi cuốn nhau, xô đẩy nhau vào con đường sát phạt chiến tranh, không thiết kể đến t́nh đồng loại, nghĩa tương thân, nên cái triệu chứng diệt vong sắp cận kề nếu không biết dụng thần phương để xoa dịu vết thương ḷng đang rào rạt cuộn trào nơi ḍng máu oán hận sục sôi. Thần phương tức là Đạo lư vậy.

Đức Thượng Đế, Cha chung của nhơn loại, v́ ḷng từ bi thương xót đám sanh linh là con cái của Ngài đang say sưa ch́m đắm trong cảnh khổ đời, không biết đâu là đường lối thoát ra. Ngài mới vận dụng cơ linh lập nền pháp chánh, mở rộng con đường duy nhứt trong thời buổi này để cứu vớt những duyên phần trở về với nguồn sống Thiêng Liêng ngỏ hầu lập nên đời Thượng Đức. Các con nay đă gặp phước Trời ban bố th́ hăy hiểu nguyên do mà nuôi lần thiện tín.

THI

Con tầm cho thấu Đạo minh tân,

Của Đấng Trời Cha đă định phân;

Nhẹ bước con thoàn trên sóng tục,

Kỳ ba cứu rỗi trẻ nguyên nhân.

THI BÀI

BÀI THỨ NHỨT dạy con tường tận,

Lư thâm uyên chuyển vận Kỳ Ba,

Đă rằng Tam Giáo chung nhà,

THÍCH, NHO, GIA, LĂO cũng là đồng nguyên.

Thế th́ nay khai truyền chi đó?

Đạo Cao Đài hoặc có dư không?

Thế gian đều sẵn phước hồng,

Thống truyền cựu pháp Tây Đông đă rồi.

Này con ôi! Khúc nôi cho rơ,

Luật tuần huờn điều độ Hóa Công,

Xưa qua nay lại giáp ṿng,

Dinh, hư, tiêu, trưởng, nằm trong pháp đồ.

Cơ tiến hóa khởi hồ sơ tận,

Lư Tam Nguơn định vận nhân hoàng,

Nay thời mạt pháp chuyển sang,

Nhơn tâm bất nhứt cơ hàn tánh linh.

Con thử xem tiền tŕnh thế hạ,

Phải chăng là tai hoạ rấp ranh,

Nghiệp trần chồng chất biến sanh,

Đưa người vào chốn lợi danh khổ đời.

Quên tất cả những lời chơn thật,

Đức thuần lương c̣n mất chẳng màng,

Miễn sao hưởng đặng giàu sang,

Mặc t́nh đồng loại chứa chan mạch sầu.

Nạn chiến tranh hoàn cầu khai diễn,

Lo sát sanh thị hiện nhân quần;

Hỏi ra c̣n cảnh nào hơn,

Cha, con, chồng, vợ căm hờn nghịch nhau.

Trạng huống ấy khổ đau có biết!

Con t́m xem phát tiết do đâu?

Lấy chi giải hết mộng sầu?

Ai người cứu văn hoàn cầu chúng sanh?

Chỉ có một nguồn lành chung cổ,

Của Thiên Công tận phổ lư truyền,

Điểm thành sắc tứ công nhiên,

Vô biên vô lượng đức hiền độ sanh.

Học thấu đáo con nhanh định trí,

Tu cho rành yếu lư cổ kim,

Lần trong sử Đạo kiếm t́m,

Từng cơ chỉnh đốn điểm thêm cảnh đồ.

Mỗi Giáo Chủ thể phô Thiên mạng,

Phật, Thánh, Tiên đăng bảng công tŕnh,

Chia nhau độ dẫn toàn linh,

Thống truyền nối tiếp khai minh phước đời.

Với sứ mạng đúng thời xuất hiện,

Nhứt, nhị kỳ vận chuyển thần quang,

Luận phân tà chánh đôi đàng,

Hiệp trong thể hóa bảo toàn cơ Thiên.

Nền cựu pháp lưu truyền tuy sẵn,

Nhưng quá thời nên chẳng hiệu đương,

Hẳn nhiên khắp chốn thánh đường,

Rạt rào vọng tưởng tổn thương tinh thần.

Một yếu tố trọng phần sai lạc,

Là phân tranh bài bác lẫn nhau,

Than ôi! Đạo há hai màu,

Đời lo chiến đấu, Đạo cầu tư riêng.

Nay Thượng Đế mối giềng vạn loại,

Thương thế gian ngoắc ngoảy tội t́nh.

Công Đồng mở Hội B́nh Linh,

Tam Kỳ ân xá tuyên minh lư Trời.

Đem trở lại những lời minh triết,

Sáng soi chung bí quyết Tây Đông.

Nhận nh́n chánh tín một ḍng,

Cứu đời tai biến phổ thông Đạo truyền.

Con nay gặp ân Thiên ban bố,

Th́ quyết lên tự độ lấy con.

Bền tâm nối bước cho ḍn,

Ra công mài sắt để c̣n nên kim.

Lời Mẹ dạy suy t́m cho kỹ,

Học phải hành chánh lư mới minh,

Trước tiên con cứu lấy ḿnh,

Rồi đem gương sáng diện tŕnh thế gian.

Lẽ sống chung bảo toàn vạn loại,

Đạo thuần chơn biến giải muôn ngh́n,

Nhiệm mầu nhỏ nhít rộng thinh,

Tu cao càng thấy hành tŕnh thêm cao.

Con bền chí đi vào bước một,

Để hoàn thành then chốt tu thân,

Từ đây ôn lại từng phần,

V́ con c̣n những xa gần học tri,

Tiếp đàn chuyển dạy giới quy.

Thôi Mẹ ban ân hồng cho mỗi con. Mẹ thăng...

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh