Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

TỰU VỀ DỰ HỘI HUYỀN ĐƠN, NGHE

(Chu Minh, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tn Sửu, 1-3-1961)

Bi:

       Đường Đại Đạo Cao Đi rộng mở,

       Mẹ ging đn bao thuở qun con;

              Mừng chung đăng đẵng lưỡng ban,

Con i! Nghe kỹ Mẹ than những lời.

       Ban n huệ, đi nơi thế cuộc.

       Nhn con đường rọi đuốc thẳng đng;

              Mau chơn bước đạo kịp kỳ,

Hội trường rộng mở khoa thi cận rồi.

       Mẹ nhn con ngậm ngi lng Mẹ,

       Cảnh thế trần sao trẻ m say;

              Mải m ci cảnh đọa đy,

Đường tu min viễn, tương lai rạng đề.

       Nữ phi i! Một lng giữ đạo,

       Chị em đồng tay bắt tnh yu;

              Chung lo cơ đạo mỹ miều,

Long Hoa Đại hội mục phiu cận rồi.

       Mẹ nhn con, mẹ rơi lụy đổ,

       Nhn thấy con thọ khổ dẫy trn;

              Đứa cười, đứa khc khổ than,

M con cứ mi đa mang trần hồng.

       Nhn thế sự, đi dng lụy đổ,

       C nhiều con đang khổ buồn thay;

              Bởi m hai chữ: tiền ti,

Cho nn bước đạo ko di đ thi.

       Con nhứt định trả rồi nợ thế

       Phải bớt trần về bệ cung Diu;

              Mẹ mong từ sớm đến chiều,

Tin con vẫn bặt, hắt hiu lng gi!

       Đời con thấy bn ba sự khổ,

       Đạo l đường tầm chỗ thin thanh;

              Con i! Mẹ mi cam đnh,

Đn con khờ dại, khng thnh nhứt tm.

       Bởi thế cuộc, sa hầm vật chất,

       Đường con tu phưởng phất điền nhin;

              Con i! m giấc huỳnh tuyền,

Mẹ gi chờ trẻ cung Thin động Đo,

       Nhắc đến con Mẹ đau từng đoạn,

       Nhớ con hiền dy dạn phong sương;

              Lo tu chịu cảnh đoạn trường,

Giu ngho hai lẽ, Mẹ thương đến cng,

       Ngho m biết thủy chung chung thủy,

       Giu m lng địa vị rẻ khinh;

              Th ngho, được giữ cng bnh,

Ngho m được biết nhục vinh phn tường.

       Giu m chẳng biết thương ni giống,

       Con nữ hiền tạm sống thương yu;

              Gip va em chị đồng đều,

Trn ha dưới thuận, thương yu cho đồng.

       Đừng thấy ngho, đem lng bỉ bạc,

       Ngho m lng hoạt bt đường tu;

              Tinh thần vẹt ph ngt m,

Lo đường đạo đức, cng phu t bồi.

       Nữ phi i! đứng ngồi đau đớn,

       Thấy cảnh trần, mắc rởn c tai;

              Thương cho thế sự lạc sai,

Vo đường tội lỗi, no hay đu m.

       Con phải biết Long Hoa Đại hội,

       Đ đến ngy tự hối ăn năn;

              Con hiền đạo đức nắm phăng,

Lập trường vững chắc, đạo hằng chớ lơi,

       Nhắc nữ phi vng lời Mẹ dạy,

       Hội Huyền Đơn con phải tựu về;

              Đồng thời lo việc mọi bề,

Cc con nn rn, đừng x bước đường.

       D cực khổ cũng nương gip sức,

       D xa xui tận lực hiệp ha;

              Cả ku lớn nhỏ gần xa,

Tựu về dự hội Huyền Đơn nghe !

       Lịnh Mẹ chiếu con m nghe thửa,

       Đời cận bn thường bữa con nghe;

              Từ đy đường đạo kin d,

Trn th c Mẹ hộ che con hiền.

 

DIU TR KIM MẪU

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh