Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SANH KƯ TỬ QUI

(Châu Minh, 15-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-6-1961)

Bài:

              Câu rằng: Sanh kư tử qui,

Sống tṛn đạo đức, thác th́ nhàn thân.

       Sống đeo đai, xác phàm nặng nhọc,

       Thác thân rồi, hồn được thảnh thơi;

              Dạo chơi góc bể chân trời,

Lúc nương mây gió, lúc nơi thiên bồng.

       Người tu chẳng cầu mong sống măi,

       Sống làm sao trọn phải, trọn lành;

              Thác rồi hồn được nhàn thanh,

Vui cùng tuế nguyệt, em anh một nhà.

       Người ở thế, ai mà chẳng chết.

       Chết làm sao đừng vết lỗi lầm;

              Ở đời ai sống trăm năm,

Làm nên bể Sở, non Tần lưu lai.

       Tiếc bấy kẻ phàm tai, mắt tục,

       Tiếc sống trong, thác đục đau thương;

              Sanh ly, tử biệt là thường,

Như đèn trước gió, như sương đầu gành.

       Lúc ra đi, ngoảnh nh́n Ṭa Thánh,

       Khi trở về, cám cảnh tiêu điều;

              Người người vẻ mặt hắt hiu,

Thương người thiên cổ tiêu diêu non bồng.

       Hăy phấn chí hết ḷng v́ đạo,

       V́ chết là hết báo nghiệp căn;

              Hết điều thế tục nợ nần,

Rảnh rang non nước, lê chân ngắm nh́n.

       Thương những kẻ hy sinh hành đạo,

       Thương những người khổ năo nghiệp căn;

              Ngă đây đă được phục hoàn,

Ḷng thương nén lại, để toan cứu ḿnh,

       Miễn sống sao trọn lành trọn tốt,

       Th́ ngày sau sẽ được vị ngôi;

              Lo chi ngày tối đua bơi,

Những điều lợi lộc, chiều mơi khổ ḷng.

       Thương những kẻ trong ṿng lao lư,

       Quên con đường chánh kỷ hóa nhân,

              Ngă đây ngôi vị sẵn sàng,

C̣n chi luyến tiếc xác phàm trọc ô.

       Hăy quyết tiến bến bờ sẽ thấy,

       Bao con đường trái, phải, chánh, tà;

              Mạch sầu nhơn loại lụy sa,

Là tay hướng đạo, lo xa giúp vùa.

       Thuở sanh tiền, chiều trưa hành đạo,

       Sớm tu hành, đàm thảo chữ tu;

              Em anh đồng một thuyền từ,

Cùng là tỷ muội, chữ tu cố cần.

       Nay tôi chỉ linh quan điển huệ,

       Để xuống phàm, hầu để đôi lời;

              Cùng chung Hội Thánh yên nơi,

Ngă xin kỳ khác, Ngă lui kiếu từ.

 

THIÊN TƯỚNG BẠCH SẮC

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh