Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

SUY NGHIỆM TIÊN TRI

Thi bài:

       Ḍng sông Lệ nước bằng yên lặng,

       Ḍng nước xuôi sao để trễ kỳ?

              Tại sao có sóng loạn ly?

Nhấp nhô đưa đẩy biệt ly tâm hồn.

       Để tiếng than châm ngôn giáo chủ,

       Để tiếng đờn nhạn hú đêm đông;

              Đêm đông phân tách giống ḍng,

Giống ḍng Hồng Lạc long đong sắp kề.

       Ai có nhớ câu thề thuở trước?

       Ai có tài thao lược đạo mầu?

              Đem thân bảy thước thúc câu,

Phô khai giáo lư, sùng âu đạo Trời.

       Đông đêm đông, chơi vơi bể thảm,

       Đông đêm đông, bẫy cạm tứ phương;

              Đêm đông khóc thảm ngoài đồng,

Đêm đông tha thiết, vấn vương họa kề.

       Ớ môn sanh, nhàn quê lập sẵn,

       Lập trường rồi dày dạn từ lâu;

              Ba mươi năm chẳng cúi đầu,

Là đường Đại Đạo, cao sâu Ngọc Hoàng.

       Cửa Tiên Thiên trường an đăng bảng,

       Kỳ ba này ai hẳn đây là?

              Tiên Thiên tổng quát kêu ca,

Đưa người tâm thiện lánh xa nợ trần.

       Nợ trần thế tao tân có rơ,

       Sớm liệu lường nh́n ngơ Cao Đài;

              Cao Đài, Gia Tô chẳng hai,

Thích Ca Giáo Chủ phô khai ba kỳ.

       Nghe Giáo Chủ nhắc th́ sau trước,

       Hăy bền tâm mực thước nghiệm suy;

              Nghiệm suy bươn bước vậy th́,

Chen vào cửa đạo ẩn th́ lập công.

       Gắng lập công giống ḍng Hồng Lạc,

       Mở mắt nh́n quy tắc Cao Đài;

              Cao Đài gắng lập ngày nay,

Kỳ ba cứu thế phong ba thoát nàn.

Thi:

Tiên tri Giáo Chủ để lời xưa,

Có nhớ Gia Tô sớm với trưa;

Đạo đức trong hai ngàn năm lập,

Nay là đến buổi cảnh tam thừa.

* * *

Tam thừa, cửu phẩm đă thành rồi,

Cơ đạo nay mai hăy nắn nhồi;

Năng bước, bước lên ṭa cửu phẩm,

Mới là trọn vẹn khỏi lôi thôi.

 

GIA TÔ GIÁO CHỦ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh