Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HƯƠNG VỊ CỦA MÓN ĂN TINH THẦN

(Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-4-1961)

       Nầy chư môn đồ, có câu: Nhơn mạng bất ẩm thực, giă tiểu nan tri vị giă! Người ai chẳng ăn uống, nhưng mà ăn biết mùi vị th́ rất ít.

       Dưới thế trần này, người ta sở dĩ không làm được trọn điều nhơn, điều nghĩa như những bậc thánh hiền là v́ người ta để ḷng vật dục, làm hại mất cái tâm. Đói ăn ǵ cũng ngon, khát uống ǵ cũng ngon. Như thế chưa phải là biết cái thực ngon của sự ăn uống; v́ vậy sự đói khát là hại, chẳng những làm hại cái miệng và cái bụng mà thôi, lại c̣n hại đến cái tâm mới là quan trọng cho đời người; nếu ai không giữ được cái tâm để sự đói khát làm hại, th́ người ấy không thiệt người, nhưng cũng không đáng lo vậy.

       Thánh Sư triết luận về sự ăn của tinh thần đạo đức cũng như sự ăn của vật chất, khá t́m hiểu.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh