Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TINH THẦN CỨU THẾ

(Châu Minh, 15-4 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 29-5-1961)

       Trên sự tu học cần phải hiểu điều nầy: chứa thiện trong ḿnh mỗi ngày một lớn lên mà không hay biết; chứa ác vào thân cũng như lửa đốt dầu hao mà không trông thấy.

       Bởi thế, người tu cần phải dứt khoát tư tưởng ở thế sự, lợi danh, vật chất, đấu tranh, rán vững một tinh thần đạo đức để cứu nhân độ thế, thi hành đúng theo lời thánh nhân dạy là: “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” nghĩa là: ḿnh muốn nên th́ làm nên cho người, đó là tinh thần cứu thế vậy.

       Bởi từ trước các vị thánh nhân đều xả thân hành đạo, v́ t́nh bác ái bao la, v́ ḷng từ bi cứu thế, giữ trọn đức công b́nh, mới thành nên một bậc thánh nhân. Chớ nào phải như kẻ phàm nhơn tục tử, ích kỷ bản thân, một ḷng nịch ái, lo vui sướng ích kỷ, nào tưởng đến sự khốn khổ tổn hại nhơn sanh.

       Ngày nay, chư chức sắc với tín đồ nam nữ đều hiểu chơn truyền Tân pháp đạo đức thuần túy của Ơn Trên dạy từ lâu cạn lời giáo hóa rồi, th́ nay cứ noi theo đó mà hành tṛn bổn phận.

LƯ THÁI BẠCH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh