Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐẠO THÁI H̉A

(Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16-6-1961)

       Nầy chư môn đồ, một kiến thức vĩ đại xây trên nền tảng cứu cánh nhơn sanh là đường đạo đức. Đường đạo đức không phải là một con đường trơn trải để cho gió đời lốc theo, nó rất gai chông đó. Nếu là con người biết nhẫn nhục hay hy sinh th́ gỡ đặng gai ấy mà tiến đến cuối cùng của con đường đạo, bao giờ cũng phải lưu tâm đến con đường ḿnh đi, không thái quá, mà cũng không bất cập. Phải nhận định rơ rệt chơn hướng của chư môn đồ, kẻo lầm lẫn với con đường tà vạy.

       Đây giáo lư của nền Tiên đạo khuyến cho người theo cơ thoát khổ mà đến nơi bồng đảnh vui thú với cảnh rừng ṭng suối mát. Đây là con đường của Phật đạo dạy con người giải thoát khỏi cảnh luân trầm khổ hải. Nọ là con đường Thánh đạo dạy con người biết mọi hoàn cảnh khó khăn, diệt mọi sự ích kỷ, đem lại con đường vị tha.

       Người đạo phải hy sinh; hy sinh hành đạo ĺa bỏ gia thanh không phải là hy sinh. Hy sinh thế chỉ tạm gọi là thoát ly để hành đạo. Người hy sinh dù không ĺa bỏ gia đ́nh để hành đạo, nhưng ḷng bao giờ cũng muốn hy sinh, chí vẫn noi theo con đường đạo, diệt mọi bản ngă: tham, sân, si, ích kỷ, những sự đó cũng gọi là hy sinh. Nếu người hành đạo hy sinh ĺa bỏ gia đ́nh mà không diệt được phần tư tâm bản ngă, cũng không gọi là hy sinh toàn diện được.

       Vậy người đạo bao giờ – thể chất cũng như tinh thần – phải hy sinh, nhưng không thể hy sinh vật chất th́ hy sinh tinh thần hành đạo. Đó là đi đúng với sự trung dung của đạo, không thái quá, không bất cập.

       Nếu hy sinh tinh thần lẫn vật chất mà làm lụy cho gia đ́nh, làm tổn hại cho gia cang, th́ như thế cũng không yên ổn được, không tṛn phận được.

       Vậy người biết hy sinh hành đạo phải hiểu điều thái quá và bất cập như thế nào.

       Nếu sự ǵ đến cực điểm th́ dần dần xuống dốc, cũng như đời hết thạnh tới suy. Thạnh suy, vong phế là thiên cơ dĩ định vậy.

       Đối với ngày nay Thầy Trời mở đạo đem ba giáo lư un đúc làm nền tảng thuần túy cho con người chọn lựa, nhưng một khi đă bước vào mà không noi theo đúng đắn th́ sẽ trơn trợt rơi rớt, không thể tưởng tượng được.

       Đạo Thầy đem về một nguồn mối giáo lư, tức là ĐẠO THÁI H̉A, dung ḥa tất cả một sự thuần túy để cho nhơn sanh hấp thụ.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh