Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC

(Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16-6-1961)

       May thay! kỳ ân xá Thầy đă mở rộng thiên môn cho đồ đệ trở về; trước án Ngọc Kinh đèn leo lét, chẳng một bóng qua; trái lại, cơi địa ám hôn mê cửa đóng then gài, mà biết bao nhiêu người chen lấn để vào!

       Thế nên Thầy v́ thương chúng sanh đang trong cơn hỗn độn đau thương, hạ điển để kêu gọi ṃn hơn mỏn tiếng mà mấy ai được thức tỉnh hoàn toàn?

       Người biết tu, dù theo tôn giáo nào, một mực làm lành, làm phải, th́ cũng kết quả được. Thầy không kêu gào các con tôn giáo nầy sang tôn giáo nọ. Thầy chỉ dạy trên căn bản tu hành là làm sao một ngày một tốt đẹp, đừng để cho bụi trần làm lem ố tấm gương tu.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh