Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THÁI QUÁ BẤT CẬP

       Phàm sanh ra con người th́ các con phải chịu sống vui, sống khổ. Các con được sự vui sướng toại ḷng, các con không giữ đặng nỗi vui mừng trong phạm vi, lại quá vui đi rồi con không nh́n quanh con bao nhiêu cơ cực, khổ phiền của kẻ khác. Rồi sau nầy gặp sự buồn, con vội cho là buồn, bởi quá vui th́ sự buồn cũng không kém phần nào.

       Trong khi con buồn, quanh con bao nhiêu kẻ sung sướng v́ đời, rồi sinh ra chán ghét.

       Bởi thế, nên càng đào hố sâu, càng rấp gai trên ngỏ của con đi; sự vui con không lấy ǵ làm vui quá, th́ sự buồn, con mới thấy vững chí điềm nhiên mà gở đặng. Vui quá vui, th́ buồn cũng bấy nhiêu.

       Kiếp con người không giữ đặng tâm tánh để đến chỗ thái quá, th́ các con phải chịu buồn thảm hơn là vui.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh