Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHỚ PHÂN MẠNH YẾU

(Ngũ Long Môn, 4-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 16-6-1961)

       Các con bước vào ngưỡng cửa từ lành, không c̣n có thể phân ra mạnh yếu, sang hèn. Ḱa các con thấy chăng? Bạch thố ngồi trên lưng hổ, đi dạo năm non bảy núi, rồi kiêu căng tự đắc, cho ḿnh là chúa tể sơn lâm. Nhưng có biết đâu sự sợ hăi của các con vật xung quanh, là sự tạm mượn nhất thời. Ḱa con xem sư tử, lúc đương thời mạnh bạo dường bao, chí vươn vươn oai hùng lẫm liệt, nhưng lúc cuộc đời tàn tạ, những thú chung quanh c̣n có sự sợ hăi chút ǵ đâu? Lại c̣n cắn xé phân thây là khác.

       Sự đời việc đạo cũng thế thôi, không nương theo mạnh, chẳng núp theo bóng yếu hèn, không luận sang, không chê rằng hèn kém, cửa tu đều là huynh đệ tỷ muội mà thôi.

       Nếu các con thật sự yêu thương như cốt nhục, như chân tay, điều đó cũng là điều quư báu lắm rồi, hà huống chi một việc vĩ đại hơn, là cứu vớt chúng sanh.

       Các con thử nghĩ, đê kia ngăn nước chảy muốn lở bờ, con không t́m cách để sửa đoan, một ngày kia con liệu lường sao kịp khi nước chảy đă đến chân con?

       Trước con phải lo cho tṛn bản thân con, con không cần kêu gọi một ai để theo chân con, nếu con hành tṛn đạo đức. Gương ấy sẽ cho mọi người biết, mà thức tỉnh giác ngộ trên đường tu.

       Tỷ như đuốc dẫn đàng, nếu sáng lên dù bao xa cũng thấy, bằng đuốc to lớn dường nào, mà đốt không cháy, con thốt rằng sáng sủa, kẻ quanh con cũng đủ thấy rồi làm sao con kêu gọi người được.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh