Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TRI HÀNH

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

       Con suy nghiệm, Đạo sanh một, sanh hai, ba, bách, vạn, nhưng chung qui cũng có một đàng là: Chơn Lư. Con hiểu chơn lư, con nhuần chơn lư, không bằng con thực tâm hành, không bằng con khéo sử dụng đúng đường lối hoạch  định, đúng theo đường lối, không bằng vẹn vẽ thành công, được mọi người công nhận. Con đă thấy bao nhiêu ảnh hưởng tốt đẹp đến cho các con rồi, mà các con không hay, không biết. Bởi vậy, việc hành đạo, th́ có thể các con giúp công của bao nhiêu cũng đặng, nhưng thấu triệt được chơn  lư rồi là một việc khó khăn lắm vậy.

       Con tu học phải hiểu biết và hành làm một, biết mà không hành thà rằng con chẳng biết. Biết mà không hướng dẫn mọi người, hẳn là chưa vong kỷ đó vậy.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh