Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHĂM SÓC TÂM ĐIỀN

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

       Vậy các con ngày nay đă biết đạo rồi, cũng như đem hạt giống lành gieo trên thửa ruộng xinh, mà không sửa sang bờ cơi th́ ngày kia cỏ mọc đầy vi, lúa kia c̣n đâu quả tốt. Con phải chăm sóc, mặc dù cỏ ít, lúa nhiều, nhưng lần lần cỏ kia lan rộng. Cũng như con hành thiện lỗi bé không trừ, lan dần ra lỗi lớn. Biết đạo rồi chẳng khác nào đi trên thuyền chảy trên gịng sông nước ngược, nếu các con không chèo chống, ắt lui lại tức th́. Dù bên con bao nhiêu sự vui sướng, bao sự buồn đau, nhưng con làm người chỉ biết chữ vô tư để giải khổ, sớt vui cùng chủng loại. V́ đời không phải là một ngày tốt đẹp, và cũng không phải là một ngày xấu xa, mà là một ngày tích cực để thi đua hành vi mà cứu độ chúng sanh.

       Con hiểu đạo, giúp nạn khổ, lập công vĩ đại với đời, với đạo. Với đạo làm việc đáng làm hơn hết, nếu các con cứ để dục t́nh che ám linh hồn, rồi linh hồn làm tôi tớ cho thể xác, chừng ấy các con có được an vui chốn quê xưa vị cũ đâu? Con nh́n xem gỗ kia không bào gọt, th́ làm sao trở thành hữu dụng được.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh