Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VONG KỶ VỊ THA

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

       Muốn luyện chí tu thân để trở nên người chân, thiện, mỹ th́ con phải thành ư chánh tâm, trước con phải thành thật lấy con, tự xử lấy con, hăy vong kỷ vị tha. Nếu con không thành thực với cái “Ta” th́ làm sao thành thực với “Người” khác cho đặng. Con không xử lấy con th́ làm sao sửa chữa được lỗi lầm? Nếu mỗi con cho rằng lỗi mọn, gây nên không đáng kể, từ trong tâm phát ra ngoài gọi là tánh, biểu lộ tư tưởng, hành động xấu xa, rơ ràng minh bạch, hoặc trong ngôn ngữ, hoặc trong hành vi. Do đó, con không sửa chữa từ chỗ thấp, th́ làm sao để tiến đến nấc thang cuối cùng được?

       Con có quên ḿnh th́ mới độ đặng chúng sanh. Quên ḿnh đây không phải là bỏ cả thảy phàm thân nhục thể để hành đạo hầu trở về ngôi vị. Quên ḿnh đây là quên cái bản ngă của mỗi con để thấy rơ hai điều: Giác và Mê. Thể xác bị phần linh hồn quyến rũ, cấu tạo ra bởi lục trần mà cam chịu khổ đau, v́ ḷng tham dục dẫy tràn, muốn một điều đặng toại, muốn đôi điều và trăm ngàn điều nữa. Do đó, mê hồn dẫn dắt phần thể xác đi đến chỗ hư hoại; c̣n giác hồn nếu biết tự sửa lấy thân, hạn chế điều tham vọng, sẽ biến dần giác hồn làm thần minh sai khiến mê hồn.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh