Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐỊNH HƯỚNG ĐƯỜNG VỀ

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

       Các con đă tu học bao nhiêu năm mà vẫn c̣n nhiều con ngờ vực trên lối đi bởi các con không cố chí để tu học cho đến ngày thành đạo. Con vào đạo rồi mà thiếu chí kiên quyết th́ làm sao lập nên âm đức lâu dài? Bởi rằng: con không chí như thuyền không có phương hướng, bềnh bồng trôi trên bể cả, không bến, không bờ, làm sao khỏi trôi dạt mông lung, sóng nhồi gió dập. Muốn trở nên con người giác ngộ hoàn toàn, trước con phải lập chí, v́ chí cố gắng rất quan hệ cho con. Ngôi vị con chừng nào lại không có, nhưng muốn đạt thành ngôi vị th́ phải cố gắng trước đi, th́ sự thành công sẽ rực rỡ, vị ngôi kề bên. Nếu con mong mỏi xa xôi, ảo mộng vị ngôi, mà không chí gắng bồi công lập đức th́ làm sao thành công trên đường tu học được? Ví như kẻ vượt bể mà thuyền không định hướng th́ đi về đâu? Hơn nữa, không kiên nhẫn để chèo chống t́m bến bờ th́ bến bờ đâu mà hiện đến?

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh