Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

THẲNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LƯ

(Huệ Đông Thiên, 5-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 17-6-1961)

       Nầy các con ôi! mỗi con được làm người đây không phải mỗi một kiếp nầy mà có được. Các con đă trải qua bao nhiêu kiếp rồi, lộn quanh lên xuống trong ṿng lục đạo luân hồi do nhân quả nghiệp của mỗi con tự tạo. Đến nay là thời kỳ mạt kiếp cuối tận hạ nguơn, Thầy ban đại xá, mở Tam kỳ Phổ độ mà d́u dắt các con phản bổn huờn nguyên trở về ngôi xưa vị cũ.

       Nầy các con ôi! với luật công b́nh, Thầy thương các con, Thầy chỉ dạy rành mạch con đường đạo lư về Thầy, rồi tự mỗi con cố gắng mà đi về cùng Thầy, chớ Thầy không bồng ẩm các con được. Đường thiên lư dù xa xăm diệu viễn, với năng lực của con, dầu thiếu kém thế nào, cũng lần lượt khỏe đi, mệt nghỉ, rồi tiếp tục tiến hành, th́ cũng có ngày hội hiệp về cùng Thầy được. Chỉ đáng lo cho những con thiếu ḷng kiên nhẫn, hay thối chí ngă ḷng, đi trên đường đạo lư được bảy phần mười, gần đến Bạch Ngọc Kinh thế mà vẫn c̣n ḷng phàm tâm tục tánh, uể oải trên bước đường tiến bộ, ḷng muốn thối hóa, th́ làm sao dự được Đại hội Long Hoa mà hội hiệp cùng Thầy đó các trẻ?

       Con ôi! nhà con dầu có tối tăm mù mịt trong cả ngàn năm, nhưng có đốt đèn lên th́ được sáng ngay. Cũng như thế, mặc dù trở lại bao nhiêu kiếp con không tu tỉnh, nhưng nay con hạnh ngộ đạo Thầy, tức nhiên là con cũng được sáng tỏ, cũng như biển trần khổ mênh mông không bến, nhưng kẻ biết hồi đầu hướng thiện sẽ được đến bờ ngay.

       Vậy trên mấy mươi năm học đạo, mỗi con nam nữ đă nhận định cuộc đời hạ nguơn cuối cùng hỗn độn điêu tàn là bởi đâu mà ra? Các con khá sợ mà trọn tin luật nhân quả luân hồi để làm lành hưởng phước, lánh dữ khỏi mang tai họa nghe các con, v́ chính ḿnh tư tưởng, việc làm, lời nói các con mà gây tạo lành hay dữ là tự mỗi con chiêu họa hay phước đến vậy.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh