Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NGÀN HOA

(Châu Minh)

Thi:

Ngôi ṭa rực rỡ chốn huê viên,

Sắc đượm màu in tợ nữ hiền,

Thanh thú trong vườn dường nguyệt lăn,

Vun bồi tô đắp chốn cung Tiên.

Bài:

       Chốn cung tiên con hiền cố gắng,

       Phận nữ nhi dày dạn công lao,

              Đừng cho ong bướm lướt vào,

Công kia Mẹ chấm “Hoa Đào” thơm chung.

       “Huệ” cùng “Lan” chung cùng thanh thú,

       “Mai”, “Huỳnh Anh” chung đủ “Hoa Lài”,

              “Cúc vàng” khoe sắc “Bạch Mai”,

“Kim Đồng”, “Ngọc Nữ” mùi bay vẫn c̣n.

       Trông “Hoa Quỳ” h́nh tṛn mặt nhựt,

       Để Thần Tiên thưởng thức cung di,

              “Hoa Quỳ” đứng dựa cỏ chi,

“Mai” đơm trước ngỏ, “Huỳnh Kỳ” ẩn trong.

       “Hoa Lài” nở trong ḷng thơ thới,

       Đóa “Huỳnh Hoa” cảm gợi đêm Xuân,

              Đêm Xuân, hoa nở chào Xuân,

Mùi thơm nô nức chín từng trời cao.

       Khóm “Hoa Vạn” khoe màu đủ sắc,

       Nơi ngũ hồ có mặt “Hoa Sen”,

              “Tường Vi” ẩn nhụy tường len,

“Nở ngày” vun trổ, muôn đèn khó phân.

       Hoa “Cẩm Nhung” ân cần săn sóc,

       Cùng “Mẫu Đơn” trắng ngọc khó qua,

              “Ngải Vàng, Ngải Trắng, Nguyệt Sa”,

Chen cùng “Sao Nháy” lá mà xanh um.

       “Bá Tử Kinh” bông đùm như chuỗi,

       Tựa rồng phun, phụng cúi trên mây,

              Dây vàng, dây trắng vần xoay,

Mùi hoa “Công Chúa” dẫy đầy cung tiên.

 

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh