Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

XẢ KỶ VỊ THA

(Huệ Đông Thiên, 1-5 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 13-6-1961)

       Trong thời hạ nguơn mạt kiếp này, nền Đại Đạo Thầy khai trong tam thập lục niên cứu rỗi biết bao nhiêu nhơn sinh giác ngộ. Chư đệ muội thử nghĩ trong thân tâm nếu thời kỳ nầy Thầy không mở Đại Đạo Cao Đài th́ nhân loại sẽ đến đâu? Lẽ tức nhiên là đến hố diệt lỗi cho bản thân, với thân hồn càng ngày càng chồng chất cả thảy. Bởi ḷng tham, sân, si với tánh cách ích kỷ tổn nhơn thêm lục dục thất t́nh cấu tạo biết bao nhiêu tội như xuồng kia chở đă khẩm, càng ngày càng thấm, tức nhiên phải đắm ch́m dưới hố sâu thăm thẳm vậy.

       Vậy mỗi chư đệ muội tự xét th́ biết, nếu không có vào cửa đạo Thầy để học hiểu giáo lư th́ làm sao diệt được ḷng thù vơ oán chạ, ganh ghét lẫn nhau? Đời v́ thế mà phải tàn sát lẫn nhau. Bởi vậy người tu phải lấy sự thương yêu ḥa hiệp, xả kỷ vị tha làm căn bản, v́ có câu: “Ḿnh ước đạt th́ đạt cho người; ḿnh ước nên th́ nên cho người”. Đó là câu tiêu đề của bậc hiền nhân thánh triết đă xả thân hành đạo, xả phú cầu bần là như thế.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh