Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

TƯ CÁCH CỬ CHỈ ĐẠO ĐỨC

(Châu Minh, 7-12 năm Đại Đạo 33 Đinh Dậu, 26-1-1958)

Thi bài:

       Học vậy tốt, hay không học tốt?

       Không học th́ chịu dốt chẳng sai,

              Tục rằng ăn vóc học hay,

Người mà không học trí tài khó thông.

       Thuở thiếu thời gắng công học tập,

       Khi thành nhơn thâu thập điều hay,

              Học rành, tính lẹ, viết hay,

Có văn, có chất, đức tài đi đôi.

       Kẻ vô phước, lôi thôi không học,

       Người hữu phần, chí dốc học hành,

              Nên nay được rạng thanh danh,

Được ngồi trên trước, thi hành nghề văn.

       Đời học đoạt cấp bằng vinh diệu,

       Đạo học cần để hiểu thi hành,

              Nữ nam phải rán đua tranh,

Học thông luật đạo, học rành sám kinh.

       Đây là nơi sân Tŕnh, cửa Khổng,

       Đó chư hiền nền móng đạo Trời,

              Quyết tu th́ phải tô bồi,

Học thời giúp đạo, kịp thời lập công.

       Những khóa học ở trong trường đạo,

       Những Hạnh Đường, huấn giáo hành y,

              Đúng theo đạo luật Tam Kỳ,

Hiểu tường nhiệm vụ khá th́ hành xong.

       Lăo Thánh Sư ước mong chư đệ,

       Học khóa này rán để thực hành,

              Rơ tường phận sự giảng rành,

Nữ nam cố gắng, chí thành th́ nên.

       Người đạo đức phải bền chí cả,

       Bực chơn tu công quả mót ḅn,

              Nghề văn, lập đức hành tṛn,

Cần, kiệm, liêm, chánh, bảo tồn thanh danh.

       CẦN: cần mẫn thi hành mỗi việc,

       Cần siêng năng, mến tiếc ngày giờ,

              Việc làm chớ để ngẩn ngơ,

Nay rồi phải rán, chớ chờ ngày mai.

       Cần sốt sắng hằng ngày lo liệu,

       Cần cố cần dạy biểu lẫn nhau,

              Cần chuyên phận sự phó giao,

Ân cần mỗi việc cho mau hoàn thành.

       KIỆM: tiết kiệm, chớ đành hủy hoại,

       Việc giấy tờ nên phải kiệm cần,

              Kiệm cần sẽ được an thân,

Những điều xa xỉ bớt lần chi tiêu.

       Việc đáng làm, bao nhiêu cũng được,

       Việc ít cần, châm chước cho vừa,

              Đừng lầm tổn hại bỏ thừa,

Ấy là tiết kiệm, sớm trưa giữ ḷng.

       LIÊM: thanh liêm của công chẳng bợn,

       Liêm sỉ là trắng trợn không nhơ,

              Thanh liêm hai chữ phụng thờ,

Rạng danh hiền đức, sĩ thơ tu hành.

       CHÁNH: minh chánh thanh danh bảo vệ,

       Chánh một đàng, chẳng nệ khó nghèo,

              Chánh chơn dạ chẳng cong queo,

Chánh tâm, chánh nghĩa dẫu nghèo cũng cam.

       Chánh trung liệt để làm nhiệm vụ,

       Chánh trực ngay bảo thủ vai tuồng,

              Chánh chơn giữ phận tṛn vuông,

Vô tư giữ vững lập trường chánh tâm.

       Người đạo đức lỗi lầm khá sợ,

       Bực tu hành lầm lỗi ăn năn,

              Lỗi lầm thứ phạm hai lần,

Vô t́nh tái phạm, chịu tăng tội thời.

       V́ tư cách của người đạo đức,

       Dầu Cửu Trùng, hay bực Hiệp Thiên,

              Đều là gương mẫu Tiên Thiên,

Phải ǵn luật đạo, cần chuyên tu hành.

       Giữ cho tṛn thanh danh Đại Đạo,

       Hành cho y tôn giáo của Trời,

              Biết tu th́ phải tô bồi,

Bảo vệ giá phẩm, đạo người vẹn xong.

       Chớ dấn thân theo ṿng tứ đổ,

       Chốn phồn hoa là chỗ đọa đày,

              Là trường náo nhiệt đắng cay,

Là nơi biển khổ trần ai hại ḿnh.

       Chớ tửu quán, trà đ́nh la lết,

       Chớ trêu đùa, giỡn cợt nữ nhân,

              Người tu cẩn hạnh cẩn ngôn,

Nằm ngồi phải chỗ bảo tồn thanh danh.

       Sự ăn mặc cho lành kín đáo,

       Đạo phục thường dùng áo trắng dài,

              Khi rước khách, lúc ra ngoài,

Luôn luôn thủ lễ, chớ sai phận ḿnh.

       Mỗi tư cách vẹn ǵn chặt chẽ,

       Đạo đức cần, Lễ, Nghĩa, Sĩ, Liêm,

              LỄ là phép tắc trang nghiêm,

NGHĨA là cư xử trọn niềm công ơn.

       nho nhă, hiền nhơn quân tử,

       LIÊM chánh tâm, ǵn chữ bạch thanh;

              Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ dạy rành,

Tư tưởng, lời nói trọn lành hành y.

       Giữ thanh tâm cho th́ trong sạch,

       Cử chỉ hành tư cách tự nhiên,

              Thái độ đối xử trang nghiêm,

Ôn ḥa, nhă nhặn, mỏng mềm, nhẫn kiên.

       Cư xử nhau nhường khiêm cung kỉnh,

       Bỏ những điều cá tính phàm nhơn,

              Tự kiêu, tự đắc gây hờn,

Tự cao, tự đại, khi nhơn chác thù.

       Ḷng tự ái, biết tu rán sửa,

       Tánh tự măn, bữa bữa cần trau;

              Tự tôn, tự phụ ḿnh cao,

Toàn là phàm tánh, nhuộm màu tiểu nhơn.

       Hằng kiểm điểm trong cơn tư tưởng,

       Nói với làm liệu lượng cho y,

              Đúng theo đường lối của Thầy,

Tu thân sửa kỷ, dạy bày rành phân.

       Phải có dạ kỉnh nhân, trọng thế,

       Kỉnh mỗi người như thể kỉnh Thầy;

              Kỉnh Thầy, kỉnh bạn đó đây,

Kỉnh trong nhơn loại, ḷng đầy ư thương.

       Hằng tư tưởng thiên đường hạnh phúc,

       Hằng sợ lo địa ngục sa vào,

              Mến người lành, đạo đức cao,

Thương hại kẻ dữ, rán sao dắt d́u.

       Tôn trọng nhau trên yêu, dưới thuận,

       Ư kiến đồng thỏa thuận việc làm,

              Việc làm sáng kiến tṛn kham,

Phô bày mỗi việc luận đàm với nhau.

       Tánh nóng nảy khá toan chừa bỏ,

       Tâm chủ quan chớ có băo tồn,

              Việc chi chớ khá bôn chôn,

Dặt dè bổn phận bảo tồn trước sau.

       Tánh siêng năng làm mau làm khéo,

       Việc hành tŕnh mực mẹo giữ tṛn,

              Bảo tồn vật liệu bền c̣n,

Của chung ǵn giữ cho tṛn mới ngoan.

       Tiền tài chớ ḷng toan nhơ bợn,

       Vật chất đừng để bợn trần ai,

              Đừng cho dính dấp trong tay,

Luôn luôn rửa sạch ḷng ngay chánh đường.

       Việc xử sự giữ thường một mực,

       Chữ công bằng, tích cực hành y,

              Không thiên vị, chẳng tư v́,

Điều hay lẽ phải cứ th́ hành theo.

       Dầu gặp cảnh khổ nghèo thốn thiếu,

       Cũng đành cam dạ chịu thanh bần,

              Những điều đ̣i hỏi xác thân,

Luôn luôn kềm chế ḷng trần dấy lên.

       Việc ăn mặc khá nên cần kiệm,

       Dầu tiền dư ḿnh kiếm tạo ra,

              Cũng là công khó lắm mà,

Biết tu th́ khá lo xa mọi điều.

       Lăo Thánh Sư gọi kêu tỏ rơ,

       Cả nữ nam gắn bó nơi ḷng,

              Tu là lập đức bồi công,

Ngày thành đạo hưởng phước hồng Trời ban.

              Một bài giảng dạy đuôi đầu,

Hằng ngày học lại từ câu răn ḷng.

 

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh