Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHIA NHAU BAO NỠ ĐÔI ĐÀNG ĐÓ CON

(Bạch Quang Đàn, 8-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 20-7-1961)

Thi bài:

              Rừng sâu đêm tối khó ḍ,

Mùi trần nếm thử, thẫn thờ hồn linh.

       Ḱa non bể xoay ḿnh chuyển động,

       Nọ con người kiếp sống là bao,

              Cũng như giọt nước ba đào,

Sớm tan chiều hiệp, lạc vào bến mê.

       Đường tục lụy tái tê đau khổ,

       Ngơ thiên đàng là chỗ yên vui,

              Đ̣ tiên chẳng mượn người bơi,

Thuyền ma, thuyền quỉ, chiều mơi giựt giành.

       Thương bấy trẻ tay khoanh sáu khắc,

       Thảm v́ con hiu hắt năm canh,

              Nên Thầy ngồi ngó chẳng đành,

Hạ ḿnh khiêm nhượng lời lành khuyên con.

       Gọi bốn bể lần chơn bước đạo,

       Kêu năm châu mở tháo cơi ḷng,

              Con nh́n cá chậu, chim lồng,

Biết bao khổ năo khó ḥng thoát ra.

       Đường con đi bên tà, bên chánh,

       Ngơ trần ai lắm cảnh con ôi!

              Hổ kia sa hố bởi mồi,

Ruồi tham mật ngọt, chết ruồi đó con.

       Có những trẻ trèo non lặn suối,

       Hầu làm sao thâu lợi cho nhiều,

              Con quên cái luật thiên điều,

Lợi nhiều th́ phải hại nhiều đó con!

       Thầy tiễn con lần chơn xuống thế,

       Và dặn rằng: con để tâm tu,

              Giáo dân ác bạo nên từ,

Ngày sau Thầy sẽ Cung Hư rước về.

       Mà nay trẻ mải mê trần thế,

       Nên Thầy đây khó lẽ đem về,

              Bởi nhiều con mắc lời thề,

Đường xưa khó trở hồi quê căn lành.

       Thầy mỏi mắt năm canh sáu khắc,

       Để chờ con tín bặt cơi trần,

              Vai con mang nặng lỗi lầm,

Thân Thầy con muốn xé dần cho tan!

       Con càng mê Thầy càng chua xót,

       Thời con nào đă trót lỗi lầm,

              Thầy không răn trẻ muội tâm,

Hỡi con thức dậy, nắng chang lên rồi.

       Con đừng họa, rồi bôi, lại họa,

       Họa làm sao cho cá hóa rồng,

              Con đừng sơn phết Tiên Ông,

Rồi bôi ra cũng chim lồng tù ao.

       Thầy thương con, Thầy sao con vậy,

       Thầy tâm nào, tâm lại hại con,

              Miễn sao con được vẹn toàn,

Ḷng Thầy đẹp dạ vàng son vô ngần.

       Bởi con chẳng dứt trần u ám,

       Nên lỗi lầm con gắn bên lưng,

              Thầy thương, Thầy măi nhắc chừng,

Sao con không liệu, ngại ngùng mà chi?

       Đă bước vào đường đi nhứt định,

       Th́ con lo nương vịn liên dây,

              Dầu cho đau khổ dẫy đầy,

Người xưa sao vậy, người nay sao vầy.

       Con đắn đo xưa nay con rơ,

       Muôn cay sầu đừng bỏ cho Thầy,

              Thầy thương Thầy mới xuống đây,

Không nài khó nhọc lời nầy nhủ khuyên.

       Lành dường thể tợ son phết măi,

       Dữ tợ như hoa thảy dọc đàng,

              Mạnh ai nấy giẫm đạp chơn,

Thiện là bộ áo an toàn vô biên.

       Thầy cầm giữ mối giềng tá thế,

       Khuyên hết ḷng, hết lẽ, ṃn hơi,

              Sao con nhiều đứa cải lời,

Quên rằng thưởng phạt tay trời là đây.

       Con chớ nghĩ riêng tây, riêng rẽ,

       Để chia đàng lẻ tẻ đôi phang,

              Cầm dao nào nở đoạn đành,

Chia nhau bao nỡ đôi đàng đó con?

       Thầy đâu dạy thua hơn, hay kém,

       Thầy dạy rằng: hành thiện hoàn toàn,

              Học gương thánh triết hiền nhân,

Để soi kim cổ ngàn năm chói ḷa.

       Mồ hoang dại ai mà tôn quư?

       Tôn quư là cái vị tinh thần,

              Tinh thần mới đặng thiện toàn,

Phong sương chẳng đổi vững vàng ngàn thu.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh