Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

ĐỨC KHIÊM NHƯỢNG

(Cửu Khúc Ṭa, 12-2 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 13-3-1957)

Thi bài:

       Lời Thầy dạy từ trên đến dưới,

       Con nữ nam tiến tới đạo huỳnh,

              Ǵn ḷng khiêm nhượng hạ ḿnh,

Khỏi điều thất bại đạo huỳnh rạng danh.

       Đắc nhơn tâm đắc thành việc đạo,

       Thất nhơn tâm tôn giáo đâu c̣n,

              Thầy đây mở đạo dạy con,

Hạ ḿnh xuống bực Tiên Ông chẳng nài.

       Thầy giáng điển cạn bày mọi lẽ,

       Nhắc việc đời con để soi gương,

              Tổ tiên sách sử con tường,

Tự cao với đức khiêm nhường ra sao?

       Ḷng phàm phu cần trau tục tánh,

       Tánh tự cao lắm cảnh truân chuyên,

              Ḱa như Khổng Tử bực hiền,

Tự cao gặp phải ấu niên thần đồng.

       Tánh tự đắc cũng không nên việc,

       Ḱa gương Hốt Tất Liệt thời xưa,

              Ỷ tài tự đắc không vừa,

Rốt rồi th́ cũng bại thua kẻ tài.

       Tánh tự tôn càng sai hơn nữa,

       Hạng Vơ không vâng thửa lịnh truyền,

              Giết Nghĩa Đế đoạt ngôi thiên,

Tự tôn chẳng kể bực hiền Bái Công.

       Tánh tự ái khó mong sửa lỗi,

       Chạm đến ḷng th́ vội buồn hờn,

              Ḱa gương vua Trụ vô nhơn,

Quần thần chỉ lỗi, nổi cơn lôi đ́nh.

       Đức khiêm nhượng hạ ḿnh như Chúa,

       Giê Su c̣n chịu rửa chơn con,

              Phi Ê Rô kinh thánh c̣n,

Hạ ḿnh để dạy các con môn đồ.

       Lời Thầy dạy bày phô đức tánh,

       Con nữ nam đạo hạnh cố cần,

              Đạo như hoa đẹp tuyệt trần,

Hạnh là hương vị tăng phần cho hoa.

       Hoa vô vị th́ hoa vô giá,

       Hoa hữu hương như đóa hoa vàng,

              Có đạo có đức hoàn toàn,

Như hoa có nhụy bay tràng khắp nơi.

       Muốn có đức con thời giữ hạnh,

       Hạnh giữ tṛn trau tánh từ hiền,

              Con ôi! nam nữ cố kiên,

Nhớ lời Thầy dạy cần chuyên bài nầy.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh