Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

GƯƠNG HẠ M̀NH

(Cửu Khúc Ṭa, 12-2 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 13-3-1957)

Thi bài:

       Thầy hạ ḿnh làm gương dạy trẻ,

       Thầy đây là Chúa Tể càn khôn,

              Thầy là Thượng Đế Chí Tôn,

Thầy đây Cha cả linh hồn ngũ châu.

       Thầy khai mở đạo mầu cứu thế,

       Thầy hạ ḿnh dạy trẻ gọi Thầy,

              V́ ḷng bác ái Thầy đây,

Dụng t́nh phụ tử ḷng đầy yêu thương.

       Thầy dạy con khiêm nhường đức tánh,

       Đức tánh này là hạnh chơn tu,

              Các con nam nữ cần âu,

Trau giồi tánh đức, nhớ câu hạ ḿnh.

       Con hạ ḿnh liên t́nh rất dễ,

       Con tự cao huynh đệ chinh ḷng,

              Đạo gần đến mức thành công,

Nên Thầy nhắc trẻ hành xong đức này.

       Nền Tiên Thiên từ đây rạng rỡ,

       Mỗi phận con cần nhớ gương Thầy,

              Hạ ḿnh để hiệp đó đây,

Để ra lănh đạo kết dây liên t́nh.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh