Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

HỒI TƯỞNG

Phú lối văn:

Nầy các con nam nữ ôi!

Mẹ hằng lo cho đàn con dại,

Ngày cận kề đây, Mẹ phải cách xa con,

Đạo thành rồi th́ đời được vuông tṛn,

Chừng ấy, cơ bút đâu c̣n vầy đây măi.

Thời gian nay, Mẹ c̣n dạy đi dạy lại,

Nhắc các con cứ thẳng lẽ phải đường ngay,

Mẹ quyết d́u con bước tột đến ngày,

Ngày thành đạo, tương lai đầy hạnh phúc.

Thời giờ nầy mà các con c̣n ham mê trần tục,

Lại quên đi những lúc tai nạn dẫy đầy,

Con hăy nhớ lại mười hai năm về trước cách đây,

Con có nhớ, Mẹ nhắc cho con hay để cho con thức tỉnh.

Ḱa năm Ất Dậu (1945) cuộc đời con vô hạn định,

Sự nghiệp con, liệu tính có giữ vững đến giờ chăng?

Đời sống con, suốt bảy tám năm tai nạn thật vô ngần,

Đường sanh tử không kể căn phần chi hết.

Khôn cũng chết, dại cũng chết, mà giàu cũng chết,

Mẹ biết tâm hồn con lúc ấy quá nên sợ sệt hăi  hùng,

Rồi khi gặp trận ruồng bố tứ tung,

Con phải bỏ gia đ́nh, vợ chồng, con cái cùng chung đi lánh nạn.

Nghĩ đến cảnh ấy sao các con không biết ngán?

Sự nghiệp con đều bị tiêu tán, hữu phước sanh mạng được sống c̣n,

Trăi bao nhiêu năm, màn trời chiếu đất, đói cơm, khát nước, thân thể con phải hao ṃn,

Có khi bom bay, đạn nổ cận kề sát bên con,

Làm cho linh hồn con càng thêm sợ hăi.

Lúc tai biến, các con mới ḷng thành khẩn vái,

Cơn nguy nàn các trẻ nhớ lại có tiên, thánh, phật, trời,

Nầy các con, đừng tưởng như vầy mà gọi là yên ổn thảnh thơi,

Rồi con cứ ham mê vật chất,

Chạy theo thế thời, con đành quên mùi đạo,

Không đâu con! các trẻ c̣n chịu nhiều điều áo năo,

Đến cuối cùng tận thế, rồi mới tái tạo cảnh thượng nguơn,

Các con không t́m hiểu tiên tri thấu lư thiên địa tuần huờn,

Th́ ngày kế cận đây uổng kiếp đời con ngậm hờn nơi chín suối.

Mẹ khuyên con mau phấn khởi tinh thần đạo, cứ một đường tiên mà dung ruổi,

Thi đua nhau lập công bồi đức đủ đầy,

Th́ ngày cuối cùng Thầy Mẹ mới cứu độ qua khỏi tuyệt âm dương,

Lời cạn phân con khá t́m hiểu tận tường,

Vậy các trẻ phải hết dạ lo lường công quả.

Mẹ gọi chung bảy mươi hai tịnh trường, cùng tịnh đàn các nơi tất cả,

Trong niên nầy, bươn bă lo bồi bổ nơi tịnh trường,

Bảy phần con lo tu bổ địa phương,

C̣n ba phần các con nam nữ phải lo lường về ṭa thánh.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh