Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

VẬT CHẤT HƯ HOẠI

(Bạch Hổ Quang, 3-2 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 4-3-1957)

Thi bài:

       Cảnh Diêu Điện điển quang rực rỡ,

       Nơi vườn đào hoa nở tươi màu;

              Mùi hương phưỡng phất ngạt ngào,

Nh́n qua Mẹ rất khổ đau ḷng vàng!

       Hoa sớm nở rồi tàn mấy lát,

       Kiếp đời con mạng bạc khác ǵ;

              Nh́n con Mẹ luống sầu bi,

Mẹ hằng dạy trẻ có khi quở rầy.

       Mẹ thương con Mẹ bày lẽ thật,

       Cho con tường vật chất hoại hư;

              Dù cho sắt đá cứng khư,

Đến ngày cũng phải từ từ ră tan.

       Huống chi con ḿnh mang xác thịt,

       Kiếp đời con mờ mịt vô thường;

              Trải qua nhiều nổi tai ương,

Vui buồn lẫn lộn chẳng tường khổ nguy.

       Dứt hơi thở thân th́ tan nát,

       Đời sống con mạng bạc đâu tường;

              Mẹ nhắc trẻ, con rán bươn,

Tinh thần trẻ vững cần nương thi hành.

       Tu một kiếp sau c̣n hạnh hưởng,

       Cần nhứt con đức chưởng tô bồi;

              Nữ nam con trẻ nầy ôi!

Muốn nên phải rán nghe lời Mẹ khuyên.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh