Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

QUYẾT CHÍ TU

(Diêu Tŕ Bửu Điện, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-3-1961)

Phú:

Nữ lưu con đă nguyện rằng làm tôi cho Ngọc Đế,

Trẻ nhận nh́n Diêu cung là Mẹ dẫn d́u con;

Hồng thệ xưa con hăy giữ tṛn,

Dù trăm đắng ngàn cay con chớ phai ṃn tấc dạ.

Đạo kết thành rồi ngày kia sẽ tường con nào là vàng đá,

Biết con nào hữu thủy vô chung thóa mạ danh Thầy,

Con ôi! đường tội lỗi đây, nẻo thần, thánh, tiên, phật cũng là đây,

Con rán tránh mùi trần ám, lo tu hành, hầu Mẹ cùng Thầy đoái lại,

Con đă hiểu chốn trần ai là nơi khổ hải,

Tại mỗi con u ám rước lấy họa vào thân,

Dại ngây khôn chuớc cũng chẳng đặng an toàn,

Chỉ có biết phải trái hai đàng là tồn tại.

Đời dường như thể ánh trăng mây nổi sớm tan chiều hợp lại,

Như nước qua cầu lờ lững chảy ngược cùng xuôi;

Đạo như thái sơn, như bể cả khó thay dời;

Tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời, sao chiều mơi con chẳng tưởng.

Nếu các con cho rằng chẳng linh hồn, chẳng thiêng liêng th́ làm sao sanh ra h́nh tượng.

Chẳng thiêng liêng sao chẳng cưỡng được mạng vong,

Quyết chí tu giữ vững một dạ một ḷng,

Thần, thánh, tiên, phật bên con, con đừng trông mong viễn vọng.

Con hăy dội chuông khải ngộ, giục trống giác mê, cùng chị em chèo chống,

Hầu thuyền từ Mẹ giao trẻ mau đến động Đào nguyên,

Hội Huyền Đơn Mẹ mở ra chi, để cho con nam nữ ḥa liên,

Khắp bốn phương ấu, nhi, lăo cũng được hưởng điển thiên Mẹ rưới.

Đường đạo đức ngày ngày thêm tiến tới,

Con hết ḷng Mẹ măi đợi từ con,

Ái nữ ôi! Đạo đức phải giữ, gắng ḷng son,

Ngày thành đạo rạng danh con hiền hiếu thảo.

Lúc an bày sao con không ǵn lo giữ đạo.

Đến thời kỳ khổ năo con chạy tăo lo tần;

Đời cuối cùn con chẳng đặng nhàn thân,

Trang nữ liệt con phải ân cần lo thủ tiết.

Con nam nữ hăy cố gắng noi theo hiền triết,

Gương nữ sinh con đừng để hoại tiết hư danh,

Bước đường tu dù thất bại hoặc công thành,

Con cứ giữ tu hành bước đến cơi thiên thanh bạch nhựt.

DIÊU TR̀ KIM MẪU

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh