Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

NĂM MỚI THÂN TÂM ĐỔI MỚI

(Châu Minh, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-3-1961)

       Nầy chư đệ muội! Năm mới việc đạo càng ngày càng mới, th́ thân tâm chư đệ muội cũng phải mới mẽ tân tiến luôn.

       Có câu: "Cẩu nhựt tân, nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân" Nghĩa là: Mỗi ngày phải thành thật đổi mới, lại luôn luôn đều mới mẻ mới hợp với cảnh xuân thu Nghiêu Thuấn sau này.

       Trong một năm có bốn mùa, mà Đông với Hạ th́ lạnh và nóng, Xuân với Thu th́ êm dịu mát mẻ ai cũng ưa thích cảnh ấy, trái lại cảnh lạnh nóng th́ không ai ưa.

       Đó cũng là tượng trưng cảnh thiên đường và địa ngục. Thử hỏi thiên đường để tích trữ những ai? Địa ngục để tích trữ những ai?

       Bởi vậy người tu, hiểu lư đạo rồi, rán mà trau luyện thân tâm cho toàn thiện, để làm gương sáng. Trong cảnh đời mạt kiếp nầy, chẳng khác nào đêm tối, th́ phải rán khêu tỏ những ngọn đèn từ huệ mà soi đường dẫn lối cho chúng sanh, phải tự ḿnh làm sáng tỏ cái đức tánh của ḿnh, chớ trời phật không thể làm giùm cho mỗi thân tâm chư đệ muội được; v́ có câu: “Nhơn năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhơn”.

       Đời một ngày một biến chuyển măi th́ đạo càng bữa càng thực hiện cho đúng đắn đạo đức chánh nghĩa, mới sáng lạng danh Thầy nghe chư đệ muội.

       Những lời của thiêng liêng dạy từ trước đến giờ biết bao, để nung đúc tinh thần chư đệ muội, đến giờ này cần phải thực hiện những điều hiểu biết đạo lư từ lâu, đem ra công dụng cứu đời bằng tinh thần, là tự ḿnh làm sáng tỏ đạo đức, cảm hóa nhơn sanh trên đường hướng thiện, sẽ ảnh hưởng tương lai vô cùng.

       Cơ trời đă hiện rơ niên Tân Sửu, người đạo đức phải thực hành hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, để kết tựu công tŕnh, công phu, công quả học đạo trên tam thập niên dư.

PHÁP LỰC KIM TIÊN GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh