Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

XUN NHN THẾ CUỘC

(Diu Tr Cung, 8-1 năm Đại Đạo 28 Qu Tỵ, 21-2-1953)

Thi bi:

       Chc mun năm Xun tầm tha thước,

       Bầy vạt ku lũ khước vầy đon;

              Cuộc đời rắc rối, dinh hon,

Xem trời nhn nước, lỡ lng nhố nhăn.

       Cy l ủ đưa lằn gi dợn,

       Cỏ chi lan tru giỡn cạnh đường;

              Cuộc đời dường thể tuyết sương,

Vừng my tầm tả, huỳnh lương giấc nồng.

       Thương con Lạc chu Hồng từ thuở,

       Đem đạo mầu phổ độ khắp cng;

              Muốn sao trần thế thung dung,

Muốn sao Nam Việt ung dung mai chiều.

       Ngọn gi Xun hắt hiu đưa đến,

       Cụm my mờ l bến trời cao;

              Nhn xem non nước đổi mu,

Xem mai, mai ho, ng đo, đo kh.

       Ngy lắm lc điểm t n cố,

       Đến Xun ny chẳng hổ đạo nh;

              Người đời ai chẳng lựa l,

Sanh nhằm thời cuộc sương sa lạnh lng.

       Rn chung sức hiệp cng gnh vc,

       Để cng nhau lo đạt kỳ cng;

              Nữ nam kẻ gnh người gồng,

Chung tm hiệp sức tự lng tầm suy.

       Ng bch thủy ly kỳ rỡn c,

       Nhn sơn kh pht chốc đoạn la;

              Nước non tầm t phn chia,

Ln đi canh vắng đm khuya mịt mờ.

       Ng tứ hải đường tơ kh gở,

       Nhn năm chu lở dở khc cười,

              Trong vng thế kỷ hai mươi.

Cũng mai cũng mối ai người c hay?

       Ngy vắng vẽ nguyệt đi giục thc,

       Chc chư hiền hạnh phc mun năm;

              Dầu sao cũng nhớ vo tm,

Ch Tn sở định, mun năm thanh ta.

L THI BẠCH

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh