Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CẢNH XUÂN

(Châu Minh, 1-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-2-1961)

 

Giao thừa gió thổi tiết mùa Xuân,

Mát mẻ đời xem thấy rất mừng;

Xuân nhựt Sửu niên đời kết hiệp,

Xuân ḥa nhơn vật hưởng tân Xuân.

* * *

Anh lành nhờ đạo cứu nhơn sanh,

Xuân măn tu thân rán thực hành;

Phổ độ công tŕnh lo lập đức,

Xuân ḥa phong thủy gặp em anh.

* * *

Anh ḥa em thuận hiệp cùng nhau,

Xuân thấy màu trời thổi tiết vào;

Xuân tới xuân qua c̣n chút nạn,

Xuân về nhơn vật hưởng dồi dào.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh