Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

CHÀO XUÂN

(Châu Minh, 15-1 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 1-3-1961)

Mừng Mẹ DIÊU TR̀ ngự thế gian,

Xuân ban KIM MẪU lộ ngai vàng;

Xuân về VÔ CỰC ḷng thương nhớ,

Xuân đáo TỪ TÔN dạy nữ đoàn;

Xuân bước CHÀO XUÂN con hiếu thảo,

Xuân niên TÂN SỬU được huy hoàng;

Xuân về TẢ BÚT kỳ ngươn hạ,

Xuân đạo KHAI CƠ buổi khổ nàn.

DIÊU TR̀ KIM MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN

CHÀO XUÂN TÂN SỬU TẢ BÚT KHAI CƠ.

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh