Trở lại trang chnh của Website Thin L Bửu Ta

 

54.- TNH L

Con rn dung-ha l với tnh,

L tnh hiệp lại được lng tin,

Tnh như vật chứa, khng hư bể,

L thể nước sang xuống chậu bnh;

Tnh-cảm trước rồi sau dụng l,

L su, tnh cạn ắt lng chinh,

Dung-ha tnh l l tri bổn,

Tnh đủ, l đầy, cảm chng-sinh.

NGỌC-HONG THƯỢNG-ĐẾ t danh CAO-ĐI

 

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh