Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

48.- CHÍ NỮ LƯU

Chị em cũng sánh bực anh hùng,

Cũng giống con Hồng, gái liệt-trung,

Đóa Ngụy càng tươi, càng vẻ đẹp,

Cành Diêu đượm thắm, đượm thêm hùng;

Kết dây chung lại lo nền Đạo,

Liên thể đồng noi dấu Cửu-Trùng,

Em chị có tường sông nước Hát?

Gieo ḿnh ngh́n thuở tiếng vang cùng.

 

TRƯNG NỮ VƯƠNG

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh